Bezpečnost potravin

Salmonella Montevideo: stanovisko FDA k výskytu

Vydáno: 19. 2. 2010
Autor:

Za příčinu onemocnění 213 osob ve 42 státech USA se považuje italský salám obalený v pepři.

Úřad pro potraviny a léky v USA (FDA), společně se Středisky kontroly a prevence chorob (CDC) a ministerstvem zemědělství USA (USDA) úzce spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví Rhode Island a ostatními státy na sledování výskytu nákaz způsobených Salmonella Montevideo a to v souvislosti s konzumací určitých salámových výrobků.
CDC uvádí, že 213 osob bylo nakaženo příslušným kmenem Salmonella Montevideo minimálně ve 42 státech a D.C. CDC a zdravotní stanice v četných státech provedly epidemiologické šetření, v rámci kterého porovnávaly potraviny konzumované 41 nemocnými a 41 zdravými osobami. Předběžné výsledky šetření naznačují, že možným zdrojem onemocnění byl salám obalený pepřem.
Dne 23.1.2010 společnost Daniele International stáhla z prodeje řadu italských uzenin k přímé spotřebě, včetně salámu, který je regulován USDA. Stahované masné výrobky mají prodlouženou údržnost a to až jeden rok. Spotřebitelům se doporučuje sledovat seznam stahovaných výrobků, který uveřejňuje USDA, aby si byli jisti, že nemají doma žádný z výrobků na seznamu. Pokud ho mají, je třeba ho okamžitě bezpečným způsobem zlikvidovat.
Výsledky nedávných testů provedených ministerstvem zdravotnictví ve státě Rhode Island odhalily, že původcem výskytu Salmonella Montevideo v salámu byla nádoba s černým pepřem v závodě na výrobu salámu. Výsledky potvrdila analýza DNA.
FDA aktivně zkoumá dodavatelský řetězec pro černý pepř použitý při výrobě stahovaných masných výrobků, aby zjistila, zda představuje riziko pro spotřebitele. Úřad odebral vzorky černého pepře a nyní je analyzuje. Dosud provedené analýzy nepotvrdily výskyt salmonely, avšak sběr a analýza vzorků pokračuje. Tisková zpráva FDA.
 
Zdroj: IFT (informace z 11.2.2010)