Bezpečnost potravin

Ryby chované na farmách jsou stejně dobré jako ryby z volného moře

Vydáno: 16. 7. 2005
Autor:

Komise Evropského úřadu pro bezpečnost potravin zjistila, že pokud jde o bezpečnost pro spotřebitele, nejsou mezi rybami chovanými na farmách a rybami žijícími ve volném moři téměř žádné rozdíly.

Mezioborová pracovní komise Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zjistila, že pokud jde o bezpečnost pro spotřebitele, nejsou mezi rybami chovanými na farmách a rybami žijícími ve volném moři žádné rozdíly. Pracovní skupina se zaměřila na ryby nejdostupnější, nejvíce a nejčastěji konzumované v Evropské unii, tj. lososy, sledě, sardele, tuňáky, makrely, pstruhy a kapry, z nichž lososi, pstruzi a kapři jsou převážně, resp.výlučně, chováni na farmách. Speciální pozornost byla věnována baltickým sleďům. Nejvyšší obsah metylrtuti byl zjištěn v mase tuňáka, který se loví převážně v moři, nejvíce dioxinů bylo nalezeno ve sledích z volného moře a v lososech chovaných převážně na farmách. Pracovní skupina nicméně varuje, že ti, kteří často konzumují baltické sledě a lososy volně žijící v Baltském moři, mnohem pravděpodobněji překračují prozatímní tolerovatelný týdenní příjem kontaminantů než spotřebitelé konzumující jiné druhy tučných ryb. Více informací na adrese  

http://www.foodsafetytoday.com