Bezpečnost potravin

Rusko obnovuje dovozy americké drůbeže

Vydáno: 3. 7. 2003
Autor:

USDA obdržela soupis amerických závodů, které byly schváleny pro vývoz drůbeže a drůbežích výrobků do Ruska. Ruská strana schválila celkem 54 výrobních závodů a 118 chladírenských zařízení, podmíněně schváleno bylo dalších 65 závodů a 28 chladíren.

Představitelé ruského ministerstva zemědělství předali ministerstvu zemědělství USA (USDA) dopis, jehož součástí je seznam amerických zpracovatelských závodů, které byly schváleny pro vývoz drůbeže a drůbežích výrobků do Ruska. Ruská strana schválila celkem 54 výrobních závodů a 118 chladírenských zařízení, podmíněně schváleno bylo dalších 65 zpracovatelských závodů a 28 chladíren, které před započetím vývozů budou muset zjištěné nedostatky odstranit. Při ruských inspekcích kladeným hygienickým požadavkům nevyhovělo 54 závodů a 24 chladírenských zařízení.
USDA některé nedostatky zmíněné ruskými inspekcemi prošetřila a pověřila svoji Službu pro bezpečnost potravin a inspekci dohledem nad provedením nápravy.
I přesto, že výběr prováděla na základě inspekcí svých veterinárních inspektorů ruská strana,  Rusové chtějí od Američanů záruky, že ve všech schválených závodech a chladírnách bude výroba probíhat v souladu s požadovanými hygienickými standardy.
Rusko, které bylo tradičně jedním z největších dovozců amerických kuřat, přerušilo dovozy z USA před 14 měsíci kvůli údajným nepřijatelným hygienickým podmínkám v řadě amerických závodů.
Jména a adresy schválených a podmíněně schválených závodů i další informace k podmínkám kladeným ruskou stranou jsou zveřejněny na stránkách americké Rady pro vývoz drůbeže a vajec USAPEEC. Seznam schválených vývozních závodů vejde v platnost 31. července 2003. Do té doby se mohou podepisovat veterinární certifikáty, drůbeží výrobky musí dorazit do Ruska nejpozději do 31. srpna.
www.meatprocess com