Bezpečnost potravin

Rozsáhlá spolupráce v oblasti bezpečnosti potravin v EU zahájena

Vydáno: 14. 2. 2004
Autor:

Více než 20 univerzit, výzkumných zařízení a SME (malých a středních podniků) vytvořilo specializovanou síť (NoE), která se bude zaměřovat na bezpečnost potravin v EU.

CASCADE (Chemicals as contaminants in the food chain: an NoE for research, risk assessment and education, Chemické látky jako kontaminanty potravinového řetězce: NoE pro výzkum, zhodnocení rizika a vzdělávání) je tzv. Network of Excellence (NoE), která je financována z prostředků EU (6. rámcový program). Cílem CASCADE je studovat vliv reziduí chemických látek obsažených v potravinách a ve vodě na lidské zdraví.
Projekt CASCADE bude zahájen během schůzky uskutečněné ve Španělsku (Malaga) ve dnech 12.–14. 2. 2004. Hlavní body programu schůzky jsou:
– uvedení do problematiky (vytváření NoE),
– výzkum, který bude CASCADE zajišťovat,
– vědecké prezentace týkající se endokrinních poškození,
– management NoE,
– související projekty financované EU,
– integrace CASCADE s ostatními projekty.
Koordinátorem projektu “CASCADE” je Karolinska Institute ve Švédsku.
Bude to poprvé, co se v jednom projektu spojí široká vědecká společnost (neurologové, chemici a experti na posuzování rizika a metabolismu) a uplatní se různé vědní disciplíny.
Více informací o projektu CASCADE.
www.foodsafetytoday.com