Bezpečnost potravin

Rozpočet EFSA pro rok 2004 bude 28,9 milionu euro

Vydáno: 23. 1. 2004
Autor:

Tisková zpráva z 12. zasedání Řídícího výboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin konaného 20. ledna 2004.

12. zasedání Řídícího výboru EFSA se konalo 20. ledna v Bruselu. Je to první zasedání po přijetí rozhodnutí (13.12.2003), že stálé sídlo EFSA bude v Parmě v Itálii. Výkonný ředitel, který naštívil Parmu 16. ledna informoval Výbor o záměru přestěhovat Úřad z dočasného sídla v Bruselu do Parmy v nejkratším možném termínu, nejpozději však do roku 2005, aniž by došlo k přerušení aktivit Úřadu vztahujících se k hodnocení rizik a komunikace o nich.
Zasedání Výboru budou od března 2004 přístupná veřejnosti. První otevřené zasedání se bude konat 10. března  v Dublinu, kde se bude schvalovat plán činnosti pro následující období. Rozpočet EFSA pro rok 2004 je 28,9 milionu euro.
Plné znění tiskové zprávy je na adrese:
http://www.efsa.eu.int/pdf/press/pressrel_mb_012_en.pdf