Bezpečnost potravin

Rozhodující jsou přidávaná, nikoli zbytková množství dusitanů

Vydáno: 8. 2. 2004
Autor:

EFSA se přiklání k omezení limitovaných množství dusitanů a k větší diferenciaci limitů pro různé typy výrobků, než stanovuje směrnice EU.

Pro prevenci potenciálně nebezpečného Clostridium botulinum je podle úřadu EFSA rozhodující přidávané množství dusitanů. Současná legislativa EU je však založena na stanovených maximálních reziduálních množství v potravinách s uvedením přidaných množství pro orientaci. Mezi přidaným a reziduálním množstvím neexistuje žádná přímá závislost.
Komise po vydání soudního rozhodnutí ve prospěch Dánska (C-3/00 z 20. 3. 2003), které má ve své národní legislativě mnohem nižší limity pro dusičnany než směrnice EU 95/2, vyžádala nové vědecké stanovisko panelu expertů EFSA. Podle něho by měla být věnována větší pozornost přidaným množstvím místo zbytkových. Pro některé potraviny by mělo být přidávané množství dusitanů (E 249 – sodný a E 250 – draselný) omezeno na 50 mg/kg, zatímco v současnosti je (nejnižší) orientačně udávané přidávané množství 150 mg/kg. Dánská legislativa stanovuje pro některé výrobky přídavek 60 mg/kg. Podle stanoviska EFSA by do tepelně neošetřených výrobků mělo být přidáváno vyšší množství, zatímco pro jiné výrobky by mělo dojít ke snížení přidaného množství na 50 mg/kg. Vyšší množství jsou potřebná do výrobků s nízkým obsahem soli.
Množství dusitanů potřebných k inhibici Clostridium botulinum se liší od výrobku k výrobku a závisí  na dalších faktorech jako pH masa, teplota skladování, tepelné ošetření a přítomnost askorbátu. Preventivního působení proti Clostridium botulinum může být v některých případech dosaženo, i když zbytkové množství dusitanu ani není detekovatelné.
Posouzení účinku je obtížné, protože dusitany nepůsobí proti Clostridium botulinum přímo.
Stanovisko EFSA se nezabývalo hlediskem možné transformace dusitanů na karcinogenní nitrosaminy. Hlavním hlediskem bylo působení proti Clostridium botulinum, protože působením tohoto patogenu zemře 10 % nakažených osob, nehledě na to, že léčení mnoha dalších zabere řadu měsíců.
EU Food law, 2004, č. 150, s. 4-5