Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Rozhodnutí Soudního dvora EU: organismy získané mutagenezí jsou GMO do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

Rozhodnutí Soudního dvora EU: organismy získané mutagenezí jsou GMO

Vydáno: 2.8.2018
Tisk článku
Autor: Biotrin
Informace organizace Biotrin o rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 25. 7. 2018.

Dlouho očekávané rozhodnutí Soudního dvora EU (SD) k novým genovým technikám uspokojilo jen odpůrce GMO. Pro průmysl a výzkum přináší místo podpory inovací jen další překážky, náklady a administrativu.

SD se zabýval otázkou aplikace předpisů o geneticky modifikovaných organismech (především směrnice 2001/18/ES) na zemědělské plodiny získané mutagenezí. Mutagenezi definoval jako soubor technik, které umožňují změny v genomu živých organismů, aniž by do nich byla vložena cizí DNA.

SD se ve svém rozhodnutí ze dne 25. července 2018 neřídil stanoviskem generálního advokáta, o kterém jsme psali zde (Mutageneze u soudního dvora EU). Soudci se s generálním advokátem shodli pouze v tom, že organismy získané mutagenezí jsou geneticky modifikovanými organismy. SD rozhodl, že organismy získané novými technikami mutageneze (editací genů, technikami jako je CRISPR aj.) mohou představovat obdobné riziko jako použití transgenoze, a že tudíž výsledné organismy spadají pod předpisy o GMO. To znamená, že nakládání s nimi musí být povoleno na základě hodnocení rizika, po uvedení na trh musí být označovány atd. Naopak, podle výroku SD jsou z působnosti směrnice o GMO vyňaty organismy získané „tradičními“, dlouhodobě používanými postupy mutageneze pomocí radiace nebo chemických látek. Je na rozhodnutí jednotlivých členských států, zda budou použití těchto „tradičně“ získaných mutantů nějak regulovat. Případné národní předpisy musí být ovšem v souladu se zásadou volného pohybu zboží v EU.

SD je nejvyšší instancí ve výkladu práva EU, tudíž vydané rozhodnutí bude mít dalekosáhlý dopad na konkurenceschopnost zemědělství a perspektivy výzkumu v celé Unii.

 

Zdroj: tisková zpráva SD
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180111en.pdf

Zdroj článku: Biotrin

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018