Bezpečnost potravin

Rozdíly ve spotřebě ovoce a zeleniny v Evropě

Vydáno: 8. 8. 2008
Autor:

Podle zprávy Eurostat je mezi zeměmi s nenižší a nejvyšší spotřebou až čtyřnásobný rozdíl. Nejvýznamnějším producentem jablek a mrkve je Polsko.

Podle nové zprávy evropského statistického úřadu Eurostat byl v období 2002 – 2006 obrovský rozdíl ve spotřebě ovoce a zeleniny mezi zeměmi s nejvyšší a nejnižší spotřebou na osobu. Nejvyšší roční spotřeba je v Řecku (přes 120 kg), které je následováno Francií, Dánskem a Itálií. Naopak nejméně ovoce a zeleniny (méně než 40 kg) se spotřebuje v Litvě, Bulharsku a Velké Británii.
Extrémní rozdíl mezi severní a jižní Evropou je ve spotřebě čerstvých rajčat. V Řecku se spotřebuje kolem 60 kg/osobu, v Litvě jen 3 kg. Opačný poměr mezi severem a jihem však je ve spotřebě jablek. V Dánsku je roční spotřeba na osobu 94 kg, v Bulharsku jen 7 kg.
V rámci EU-27 jsou značné rozdíly také v produkci ovoce a zeleniny. V Rumunsku a Polsku činí podíl počtu pěstitelů 51,6 %, ale podíl množství jejich produkce jen 34 %. To je však dáno především malou plochou farem: v Rumunsku a Polsku v průměru méně než hektar, zatímco ve Velké Británii v průměru 12,1 ha (zelenina, melouny, jahody).
Polsko je největším evropským producentem karotky a jablek.
Podle studie byla v Evropě v období 1996 a 2006 pozoruhodně stabilní úroda jednotlivých druhů, a to I přes rozdíly v počasí, chorobách a škůdcích. Největší meziroční rozdíly – až 3 mil. tun byly v tomto desetiletém období pozorovány u rajčat, u nichž byla průměrná roční produkce 17 mil. t.
Mezi velkým počtem importérů ovoce a zeleniny do Evropy žádný obzvlášť nedominuje. V období 2000 – 2007 nejvíce poklesl dovoz z Thajska (z podílu 20,3 % na celkovém dovozu na pouhých 7,4 %) a naopak vzrostl dovoz z Číny na 6,8 %. Během sedmiletého obdobíse dramaticky zvýšil dovoz ovoce a snížil dovoz zeleniny (čerstvé, zmrazené I konzervované).

EU Food Law, 2008, č. 354, s. 30-31