Bezpečnost potravin

Rostliny poskytují vakcínu proti rakovině

Vydáno: 23. 10. 2008
Autor:

Pomocí geneticky modifikovaných rostlin tabáku američtí vědci získali vakcínu pro pacienty nemocné rakovinou.

Pomocí geneticky modifikovaných rostlin tabáku američtí vědci poprvé vyrobili vakcínu pro pacienty nemocné rakovinou.

Nejprve od těchto pacientů izolovali protilátky přirozeně se vyskytující v rakovinných buňkách. Poté analyzovali jejich genovou sekvenci a přenesli ji prostřednictvím modifikovaného viru mozaiky tabáku do rostlin tabáku. Rostliny potom produkovaly vakcínu obsahující antigen v množství dostatečném pro terapii. Podle vědců by antigeny produkované v rostlinách mohly být aplikovány pacientům, jejichž choroba bude včas zjištěna. Tím se stimuluje imunitní systém, zhoubné buňky budou identifikovány a zničeny.

Dřívější pokusy zaměřené na produkci vakcíny v živočišných buněčných kulturách nebyly příliš úspěšné. Oproti tomu produkce vakcíny v rostlinách tabáku má velké přednosti. Vzhledem k tomu, že se protilátky liší, potřebují pacienti individuální vakcíny. Produkce v živočišných buněčných kulturách trvá déle a je nákladnější než v rostlinách tabáku. Vědci si jsou velmi dobře vědomi ironie použít právě tuto rostlinu pro vývoj vakcín proti rakovině. Škodlivé chemikálie, které jsou obsaženy v cigaretách, se ale ve vakcínách nenacházejí. V dalších studiích musí ještě vědci prozkoumat efektivitu ošetření těmito rostlinnými vakcínami.