Bezpečnost potravin

Roste počet seniorů, a s tím i výskyt chorob stáří

Vydáno: 14. 5. 2003
Autor:

senioři, riziko neuroleptik a hypnotik,  podceněná role  geriatrů, nárůst populace seniorů, poruchy vědomí, deprese a demence

V. Pidrman, místopředseda Gerontopsychiatrické sekce České psychiatrické společnosti,  upozornil na to, že v České republice žije přibližně 91 800 seniorů s projevy demence, kteří však nejsou vždy správně diagnostikováni a léčeni.  Alarmující je podávání hypnotik a neuroleptik seniorům, kteří po celkové anestezii například ztrácejí schopnost orientace v prostoru.  Varovné je také podceňování oboru geriatrie. Geriatři nemohou předepisovat základní rehabilitační pomůcky a na rozdíl od neurologů a psychiatrů ani některé léky.

             V ČR žije 1,4 milionu lidí ve věku 60 let a starších, což představuje přibližně 19 procent populace. Podle odhadů demografů dosáhne tento podíl v roce 2020 asi 31 procent. S prodlužující se délkou života se postupně oslabují tělesné a duševní funkce, jejichž úbytek se kromě přechodných poruch vědomí a depresí projevuje právě demencí. Hlavním příznakem této choroby je porucha intelektu, u nemocných se ale objevují také poruchy chování nebo potíže s plněním běžných funkcí a úkolů v rodině.

             Střední délka života českých žen je 78,5 roku, muži se dožívají v průměru 72,1 roku. Populace se potýká nejen se stárnutím, od roku 1994 eviduje Český statistický úřad každoročně více úmrtí než narozených dětí.

Zdroj: ČTK, připravila  Světla Košková pro e@mail noviny Zdr@votnické listy, 2003, č. 9, 15.- 19.5.2003