Bezpečnost potravin

Role rostlinných extraktů v inhibici růstu a produkce cytotoxinů u kampylobakteru

Vydáno: 16. 11. 2011
Autor: Ing. D. Nehasilová

Podle výsledků mexické studie jsou potenciálními kandidáty pro kontrolu kontaminace kampylobakterem v potravinách a k redukci jeho prevalence na farmách extrakty rostlin Acacia farnesiana, Artemisia.ludoviciana, Cynara scolymus a Opuntia ficus-indica.

Acacia farnesianaCampylobacter spp. patří k nejčastějším původcům alimentární bakteriální gastroenteritidy u lidí. Infekce Artemisia ludovicianakampylobakterem způsobuje kampylobakteriózu, která se může klinicky projevit od asymptomatické formy až po těžkou dyzentérii provázenou komplikacemi jako je např. Guillain-Barrého syndrom. Epidemiologické studie potvrdily, že významným rizikovým faktorem je v tomto ohledu konzumace výrobků z drůbežího masa. Kritickými body v patogenezi jsou adherence na povrch sliznic hostitele a cytotoxická aktivita baktérií. Inovativní nástroje pro kontrolu kampylobakteru jako jsou rostlinné extrakty, představují dobrou alternativu pro použití v potravinách nebo jako terapeutické prostředky.
V rámci mexické studie byly hodnoceny baktericidní účinky rostlinných extraktů na růst Campylobacter jejuni a C. coli z 28 druhů plodin a bylin. Nejfektivnější v boji s těmito mikroorganismy byly extrakty získané z rostlinných druhů Acacia farnesiana (akácie Farnesova), Artemisia ludoviciana (pelyněk Ludvíkův), Cynara scolymus (artyčok – listy) a Opuntia ficus-indica (opuncie) v minimálních baktericidních koncentracích (MBK) 0,3, 0,5, 0,4 a 2,0 mg/ml. Opuntia ficus-indica V případě nižších koncentrací extraktu (25, 50 nebo 75 % MBK), které byly přidány do média, nebyl prokázán žádný signifikantní vliv na Cynara scolymusrůst kampylobakter. Efekt každého extraktu (75 % MBK) na adherenci a cytotoxicitu C. jejuni a C. coli byl vyhodnocován ve Vero buňkách (buněčné linie získané z ledvinové tkáně afrických kočkodanů – Cercopithecus Aethiops). Adherence kampylobakteru na Vero buňky byla signifikantně ovlivněna všemi extrakty. Cytotoxická aktivita bakteriálních kultur byla inhibována extrakty z A. farnesiana a A. ludoviciana. Tyto rostlinné extrakty jsou proto potenciálními kandidáty pro další výzkum s ohledem na kontrolu kontaminace potravin kampylobakterem, léčbu nemocí spojených s tímto mikroorganismem a výrobu krmných aditiv pro redukci prevalence kampylobakteru v zemědělských podnicích.
 
Extracts of Edible and Medicinal Plants in Inhibition of Growth, Adherence, and Cytotoxin Production of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli
Journal of Food Science, 2011, 76, č. 6, s. M421-M426