Bezpečnost potravin

Rizikové faktory osteoporózy

Vydáno: 4. 2. 2009
Autor: berankova1

Rizikové faktory a nejdůležitější prevence osteoporózy

Osteoporóza je závažné metabolické onemocnění kostí, postihující stále více lidí na celém světě. Prevence je často zaměřena až na ženy po menopauze, kdy už se často objeví sklony k tomuto onemocnění nebo první známky úbytku kostní hmoty. Nejdůležitější je však prevence primární, a to v dětském věku a v dospívání, kdy je předcházení osteoporóze vlastně nejsnazší. Tělo si totiž tvoří největší zásoby vápníku do 25. až 30. roku věku. Potom už dochází k pomalému odbourávání kostní hmoty.
Mezi hlavní rizikové faktory, které lze ovlivnit, patří nízký příjem vápníku ve stravě, nedostatek vhodné pohybové aktivity a kouření. Uvádí se, že ženy kuřačky ztratí do doby, kdy dosáhnou menopauzy o 5 až 10 % více kostní hmoty než nekuřačky.
Dalšími ovlivnitelnými rizikovými faktory  osteoporózy je vyšší příjem alkoholu, kofeinu a kolových nápojů. Nápoje typu Coca Cola obsahují mnoho fosforu, což vede k nevyváženému poměru k vápníku a následně osteoporóze. Proto je vysoký příjem těchto nápojů nežádoucí, a to zvláště u dětí a dospívajících.
K osteoporóze přispívá také nedostatek vitaminu D a nedostatek bílkovin, které jsou stavebním kamenem pro kostní tkáň.
Zásadním faktorem, který ovlivňuje kostní denzitu (hustotu), je příjem vápníku stravou v dětství, dospívání a časné dospělosti. Lidé, kteří si v mládí vytvořili větší zásoby vápníku, mají ve věku, kdy jsou ohroženi osteoporózou, více kostní hmoty k odbourávání.
Pohybová aktivita výrazně přispívá ke zdraví kostí. Tělesná zátěž je fyziologickým podnětem osteoblastické činnosti a kostní novotvorby. Z hlediska prevence osteoporózy jsou nejvhodnější aktivity spíše silového charakteru, kdy je vyvíjena zátěž na kosti (např. gymnastika, basketbal, volejbal …) než sporty jako je plavání nebo jízda na kole, které zatěžují kosti jen minimálně. Alarmující je stále častější sedavý způsob života u dětí a dospívajících.
Cílem primární prevence osteoporózy je zajištění dosažitelného maxima kostní hmoty během dětství a dospívání zajištěním přiměřeného přívodu vápníku a bílkovin v potravě, přiměřeného zásobení vitaminem D a C, vhodné fyzické aktivity a vyloučením toxických vlivů.

Výživa a potraviny, 2008, č.6, s. 155-157