Bezpečnost potravin

Riziko akrylamidu neprokázáno

Vydáno: 10. 3. 2009
Autor:

Ani výsledky nejnovějšího švédského výzkumu neprokázaly existenci vzájemného vztahu mezi konzumací akrylamidu a rizikem výskytu rakoviny střevního traktu.   

Stockholm (lme) – Akrylamid, chemická látka, která vzniká při zahřívání a smažení potravin bohatých na sacharidy, je již několik let laickým tiskem označována jako riziková z hlediska vzniku rakoviny. V potravinářském průmyslu byl za vyvinutí značného úsilí výrazně zredukován obsah akrylamidu v různých druzích sušenek, bramborových chipsech, kukuřičných lupíncích a v kávě. Pokles byl oslavován úředními místy i samotnými ochránci spotřebitelů jako vítězství.
 
Vědě se však doposud prostřednictvím mnoha studií nepodařilo prokázat existenci vzájemného vztahu mezi akrylamidem v potravinách a rakovinou u lidí. Také vědci ze švédského Karolinska institutu ve Stockholmu nebyli úspěšní. V rámci nejnovějšího výzkumu sledovali celkem více než 45 000 mužů po dobu delší než 9 let a neprokázali existenci žádného vztahu mezi přísunem akrylamidu potravinami a rizikem onemocnění na rakovinu střevního traktu.
 
Pramen:
Susanna C. Larsson, Agneta Åkesson, Leif Bergkvist, Alicja Wolk
Short Communication: Dietary acrylamide intake and risk of colorectal cancer in a prospective cohort of men Eur J Cancer, 2009, 45, 513-516
 
Acrylamid: Immer noch kein Krebs
[cit. 2008-03-09], www.animal-health-online.de