Bezpečnost potravin

Řízení potravinového a krmivového řetězce v EU

Vydáno: 17. 3. 2004
Autor:

„Nová pravidla zlepší vynutitelnost“ tvrdí komisař Byrne poté, co parlament podpořil nový zákon.

Komisař pro veřejné zdraví a ochranu spotřebitele David Byrne dnes přivítal výsledek hlasování v Evropském parlamentu, které podpořilo nový unijní zákon o úřední kontrole potravin a krmiv. „Toto Nařízení významným způsobem zlepší naše schopnosti řídit potravinový a krmivový řetězec, což umožní zajišťovat evropským spotřebitelům stále bezpečnější potraviny a ověřovat dodržování pravidel v oblasti zajištění zdraví a péče o zvířata. Zjednodušuje a posiluje stávající systém pravidel a Komisi vybavuje novými nástroji k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti potravin po celé EU,“ prohlásil komisař Byrne. Nové Nařízení bylo navrženo Komisí v únoru 2003 (viz IP/03/182: http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/03/182|0|RAPID&lg=EN ) a posílí efektivnost dozorných orgánů na úrovni jak členských států, tak Komise. Nařízení také představuje rámec na pomoc rozvojovým zemím při plnění dovozních požadavků EU a Komisi umožní financovat aktivity zaměřené na zvyšování bezpečnosti potravin a krmiv. Parlament také ve svém dnešním hlasování podpořil celou řadu pozměňovacích návrhů k Nařízení, které již byly neformálně projednány s Radou. Nařízení bude s konečnou platností přijato v příštích týdnech. Nová zákonná norma je tedy na nejlepší cestě nabýt účinnosti k 1. lednu 2006. Další informace o pravidlech týkajících se nezávadnosti potravin a krmiv v EU najdete zde: http://europa.eu.int/comm/food/food/controls/index_en.htm   ;
[Podkladový text IP/04/317]: http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/04/317|0|RAPID&lg=EN .

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU, Týden, 16. 3. 2004