Bezpečnost potravin

Řízení a dozor nad potravinářstvím se soustředí do jednoho úřadu

Vydáno: 14. 10. 2004
Autor:

V tuzemsku vznikne Úřad pro potraviny, který v jednom místě soustředí řízení a dozor nad potravinářstvím. Úřad má koordinovat činnost všech dozorových orgánů v působnosti MZe, které kontrolují výrobu potravin a jejich uvádění na trh.

V tuzemsku vznikne zvláštní úřad, který v jednom místě soustředí řízení a dozor nad potravinářstvím. Vyplývá to z koncepce potravinářství do roku 2013, kterou připravilo ministerstvo zemědělství a 11. října schválila vláda. Úřad bude součástí ministerstva zemědělství a jeho vznik podle resortu nebude znamenat zvýšené nároky na státní rozpočet. MZe naopak předpokládá, že se do budoucna uspoří pracovníci i finanční prostředky zavedením efektivnějšího řízení kontroly v potravinářství. Roztříštěnost českých dozorových orgánů a absenci jednoho odpovědného místa hodnotily jako závadu poslední zprávy z kontrolních misí Evropské unie. Úřad pro potraviny má koordinovat činnost všech dozorových orgánů v působnosti MZe, které kontrolují výrobu potravin a jejich uvádění na trh, a má zodpovídat za sestavování jejich finančních rozpočtů. Do zabezpečení komplexní kontroly potravin úřad zapojí Státní veterinární správu, Státní rostlinolékařskou správu, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. „Jsme moc rádi, že je to schváleno,“ řekl ČTK prezident Potravinářské komory Jaroslav Camplík. Potravináři podle něj začnou okamžitě jednat s ministerstvem zemědělství o realizaci koncepce. Jejich cílem je, aby úřad pro potraviny vznikl co nejdříve. Komora si od naplnění koncepce slibuje mimo jiné efektivnější kontrolní systém, lepší zpracování legislativy a lepší postavení potravinářství v rámci státní správy. Potravinářství je největším průmyslem v Evropě s ročním obratem 700 miliard eur. Například v Belgii vedla absence včasného krizového řízení v aféře s dioxiny k zastavení exportu belgických potravin, z čehož se některé firmy dlouho plně nevzpamatovaly. Úřad pro potraviny má asi polovina států v unii, ale ne všude funguje dostatečně efektivně. Z nových členů se jeho budováním zabývá vedle Česka Maďarsko.
ČTK, 11.10.2004