Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Řídicí výbory pro zajištění bezpečnosti potravinového řetězce do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Řídicí výbory pro zajištění bezpečnosti potravinového řetězce

Vydáno: 23.1.2008
Tisk článku
Přehled jednotlivých řídicích výborů Evropské komise a plán jejich zasedání v roce 2008.
Řídicí výbory napomáhají Evropské komisi při vytváření opatření týkajících se bezpečnosti potravin na všech úsecích potravinového řetězce. Výbory, jejichž členové jsou zástupci členských států EU, hrají důležitou roli v procesu vytváření rozhodnutí na úrovni EU.
 
Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH) vznikl schválením nařízení (ES) č. 178/2002. Mandát tohoto výboru pokrývá celý potravinový řetězec, tj. od problematiky zdraví zvířat chovaných na farmách až po výrobky, které se dostávají na stůl u spotřebitelů. Činnost SCFCAH probíhá v osmi sekcích:
 
Sekce 1: Všeobecná potravinová legislativa
Sekce 2: Biologická bezpečnost potravinového řetězce
Sekce 3: Toxikologická bezpečnost potravinového řetězce
Sekce 4: Kontroly a podmínky dovozu
Sekce 5: Výživa zvířat
Sekce 6: Geneticky modifikované potraviny a riziko pro životní prostředí
Sekce 7: Zdraví zvířat a pohoda zvířat
Sekce 8: Fytofarmaceutické přípravky

Kromě SCFCAH existují v současné době další řídicí výbory, a to:
 
* Stálý výbor pro zdraví rostlin (SCPH)
* Stálý výbor pro propagační materiál a okrasné rostliny (SCPOP)
* Stálý výbor pro ovocné plodiny (SCFP)
* Stálý výbor pro semena a rostliny pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví (SCPS)
* Stálý výbor pro rozmanitost rostlin ve Společenství (SCPVR)
* Stálý výbor pro zootechniku (SCZ)
 
V příloze je k dispozici předběžný plán zasedání SCFCAH a ostatních řídicích výborů v roce 2008.
 
Příloha: Předběžný plán zasedání stálých výborů v roce 2008 (stav k 18. 1. 2008)
 
Na leden 2008 je naplánováno celkem pět zasedání řídicích výborů:

SCFCAH: výživa zvířat (24.–25. ledna 2008)
* program
SCFCAH: zdraví zvířat a pohoda zvířat (9.–10. ledna 2008)
* program
* prezentace
SCFCAH: fytofarmaka (prostředky na ochranu rostlin – legislativa týkající se pesticidů, 21.–22. ledna 2008)
* program
SCPH: Stálý výbor pro zdraví rostlin (28.–29. ledna 2008)
* program
SCPS: Stálý výbor pro semena a rostliny pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví (11. ledna 2008)
* program
 
Na internetových stránkách jednotlivých řídicích výborů Evropské komise lze průběžně sledovat akce, které se v rámci příslušného výboru uskuteční v roce 2008.
 
Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021