Bezpečnost potravin

Řídicí výbory Evropské komise pro oblast bezpečnosti potravin

Vydáno: 2. 7. 2008
Autor:

Přehled řídicích výborů, plán jejich zasedání, program jejich zasedání, zprávy ze zasedání.

Řídicí výbory (Regulatory Committees) pomáhají Evropské komisi vypracovávat opatření týkající se bezpečnosti potravin a to na všech úrovních potravinového řetězce. Přístup označovaný “od farmy po vidličku” zahrnuje následující oblasti:
– bezpečnost potravin a krmiv,
– zdravotní stav zvířat,
– pohodu (welfare) zvířat,
– zdravotní stav rostlin.
 
Výbory hrají klíčovou roli v rozhodovacím procesu probíhajícím v EU. Členy výborů jsou zástupci členských států EU. Komise se s příslušným stálým výborem radí o legislativním návrhu. Výbor připravuje pro Komisi stanovisko, což umožňuje, že určité opatření může Komise, ve shodě s odpovídajícím postupem, formálně schválit.
 
SCFCAH: Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat

SCFCAH (Standing Committee on the Food Chain and Animal Health) byl zřízen na pomoc Komisi při přípravě opatření týkajících se potravin. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. ledna 2002 stanovuje všeobecné zásady a požadavky potravinářské legislativy, zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanovuje postupy, pokud jde o bezpečnost potravin. Aby se zdokonalily postupy související s bezpečností potravin, zřizuje toto nařízení SCFCAH.

 
SCFCAH nahradil několik do té doby fungujících stálých výborů (pro potraviny, krmiva a veterinární záležitosti). Převzal také některé kompetence Stálého fytosanitárního výboru (přípravky na ochranu rostlin, stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, cereáliích, potravinách živočišného původu).
SCFCAH je složen ze zástupců členských států a předsedá mu zástupce Komise. SCFCAH je rozdělen do osmi sekcí tak, aby byly pokryty všechny oblasti, na které je třeba zaměřit pozornost. Jde o následující sekce:
 
 
Na internetových stránkách jednotlivých skcí SCFCAH lze průběžně sledovat program zasedání příslušné sekce a souhrnné zprávy z těchto zasedání, popř. jsou k dispozici prezentace připravené na zasedání.
 
Kromě SCFCAH existuje v současné době řada dalších stálých výborů:
 
SCPOP: Standing Committee on Propagating Material and Ornamental Plants (pro rozmnožovací materiál a okrasné rostliny)
SCPS: Standing Committee on Agricultural, Horticultural and Forestry Seeds and Plants (semena a rostliny pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví)
 
Předběžný program zasedání jednotlivých stálých výborů v roce 2008 je k dispozici zde. Tento program se průběžně aktualizuje.
Evropská komise, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele na svých internetových stránkách průběžně informuje o činnosti jednotlivých stálých výborů (programech zasedání, prezentacích, zprávách ze zasedání aj.).
 
Zdroj: Evropská komise