Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Řídicí výbory Evropské komise pro oblast bezpečnosti potravin do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Řídicí výbory Evropské komise pro oblast bezpečnosti potravin

Vydáno: 2.7.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Přehled řídicích výborů, plán jejich zasedání, program jejich zasedání, zprávy ze zasedání.
Řídicí výbory (Regulatory Committees) pomáhají Evropské komisi vypracovávat opatření týkající se bezpečnosti potravin a to na všech úrovních potravinového řetězce. Přístup označovaný “od farmy po vidličku” zahrnuje následující oblasti:
bezpečnost potravin a krmiv,
– zdravotní stav zvířat,
– pohodu (welfare) zvířat,
– zdravotní stav rostlin.
 
Výbory hrají klíčovou roli v rozhodovacím procesu probíhajícím v EU. Členy výborů jsou zástupci členských států EU. Komise se s příslušným stálým výborem radí o legislativním návrhu. Výbor připravuje pro Komisi stanovisko, což umožňuje, že určité opatření může Komise, ve shodě s odpovídajícím postupem, formálně schválit.
 
SCFCAH: Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat

SCFCAH (Standing Committee on the Food Chain and Animal Health) byl zřízen na pomoc Komisi při přípravě opatření týkajících se potravin. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. ledna 2002 stanovuje všeobecné zásady a požadavky potravinářské legislativy, zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanovuje postupy, pokud jde o bezpečnost potravin. Aby se zdokonalily postupy související s bezpečností potravin, zřizuje toto nařízení SCFCAH.
 
SCFCAH nahradil několik do té doby fungujících stálých výborů (pro potraviny, krmiva a veterinární záležitosti). Převzal také některé kompetence Stálého fytosanitárního výboru (přípravky na ochranu rostlin, stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v ovoci a zelenině, cereáliích, potravinách živočišného původu).
SCFCAH je složen ze zástupců členských států a předsedá mu zástupce Komise. SCFCAH je rozdělen do osmi sekcí tak, aby byly pokryty všechny oblasti, na které je třeba zaměřit pozornost. Jde o následující sekce:
 
Obecná potravinová legislativa
Biologická bezpečnost potravinového řetězce
Toxikologická bezpečnost potravinového řetězce
Kontroly a podmínky importu
Výživa zvířat
Geneticky modifikované potraviny a krmiva a ekologické riziko
Zdraví zvířat a pohoda zvířat
Fytofarmaka
 
Na internetových stránkách jednotlivých skcí SCFCAH lze průběžně sledovat program zasedání příslušné sekce a souhrnné zprávy z těchto zasedání, popř. jsou k dispozici prezentace připravené na zasedání.
 
Kromě SCFCAH existuje v současné době řada dalších stálých výborů:
 
SCPH: Standing Committee on Plant Health (fytosanitární)
SCPOP: Standing Committee on Propagating Material and Ornamental Plants (pro rozmnožovací materiál a okrasné rostliny)
SCFP: Standing Committee on Fruit Plants (pro ovocné plodiny)
SCPS: Standing Committee on Agricultural, Horticultural and Forestry Seeds and Plants (semena a rostliny pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví)
SCPVR: Standing Committee on Community Plant Variety Right (pro odrůdy rostlin)
SCZ: Standing Committee on Zootechnics (pro zootechniku)
 
Předběžný program zasedání jednotlivých stálých výborů v roce 2008 je k dispozici zde. Tento program se průběžně aktualizuje.
Evropská komise, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele na svých internetových stránkách průběžně informuje o činnosti jednotlivých stálých výborů (programech zasedání, prezentacích, zprávách ze zasedání aj.).
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021