Bezpečnost potravin

Řeznicko/uzenářské noviny 11 / 2004

Vydáno: 13. 12. 2004
Autor:

List Českého svazu zpracovatelů masa, který přináší důležité informace z oblasti stravování, veterinární záležitosti, informace ze světa a další.

Výběr z obsahu:  Kontrola všeobecné provozní hygieny.
                            Informace o průběhu 2. kontrolní inspekce RF v ČR.
                            Z 8. jednání představenstva a dozorčí rady, které se konalo dne
                            6.10. 2004 na VFU v Brně.
                            Nováčci EU včetně ČR nejsou připraveni na euro.
                            Velké investice pomohly slovenským výrobců masa zvýšit vývoz.

Více informací : RN11.pdf [pdf ; 1249994 bytů]