Bezpečnost potravin

Rezistentní bakterie detekovány v biozelenině

Vydáno: 3. 5. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Šetření nizozemských vědců prokázalo kontaminaci vzorků zeleniny rezistentními bakteriemi produkujícími ESBL. V pěti případech se jednalo o biozeleninu.

Nizozemští vědci z Lékařského centra (VUmc) v Amsterodamu detekovali přítomnost bakterií produkujících enzymy ESBL (extended spectrum beta-lactamase = beta-laktamázy širokého spektra). Jak uvedl deník „De Stentor“ byly tyto bakterie zjištěny např. v ředkvičkách, jarní cibulce nebo sójových klíčcích.
Zkoumání bylo podrobeno 120 vzorků zeleniny. V sedmi vzorcích vědci prokázali přítomnost rezistentních bakterií produkujících ESBL. ESBL je skupina bakteriálních enzymů, které jsou rezistentní vůči mnoha druhům antibiotických preparátů. Brizantní je skutečnost, že pět ze sedmi vzorků zeleniny pocházelo z ekologické produkce. Vědci se domnívají, že zelenina mohla být kontaminována rezistentními bakteriemi prostřednictvím hnojení prasečí kejdou. Je ale také možné, že byla těmito bakteriemi kontaminovaná již půda, ve které zelenina rostla.
Resistente Bakterien in Bio-Gemüse entdeckt
[2011-05-02], www.topagrar.com