Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Rezidua veterinárních léčiv v potravinách: míra dodržování limitů je nejvyšší za posledních deset let do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Rezidua veterinárních léčiv v potravinách: míra dodržování limitů je nejvyšší za posledních deset let

Vydáno: 3.3.2022
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Úřad EFSA předložil zprávu za rok 2020 o výsledcích sledování reziduí veterinárních léčivých přípravků a jiných látek v živých zvířatech a živočišných produktech.

Podle nejnovějších údajů rezidua veterinárních léčiv a dalších sledovaných látek ve zvířatech a potravinách živočišného původu v Evropské unii nadále klesají.

Monitorovací údaje úřadu EFSA za rok 2020 zahrnují 620 758 vzorků hlášených členskými státy, Islandem a Norskem. Podíl vzorků, které překročily zákonem povolené maximální limity, byl 0,19 %. Jedná se o nejnižší hodnotu za posledních 11 let, kdy se nedodržení limitů pohybovalo v rozmezí 0,25 % až 0,37 %. Pro rok 2019 je uvedeno 0,30 %.

Ve srovnání s roky 2017, 2018 a 2019 se v roce 2020 snížila četnost výskytu nevyhovujících výsledků u antithyreoidálních látek, steroidů a laktonů kyseliny resorcylové.

Pokles v porovnání s roky 2017, 2018 a 2019 byl zaznamenán také u antihelmintik, organochlorových sloučenin, organofosforových sloučenin, barviv a „jiných látek“.

Výsledky je možné detailně procházet pomocí nového interaktivního nástroje úřadu EFSA pro vizualizaci dat.

Údaje, zahrnující přibližně 13 milionů výsledků, jsou k dispozici na Knowledge Junction – otevřeném úložišti spravovaném úřadem EFSA, které bylo zřízeno za účelem zlepšení transparentnosti, reprodukovatelnosti a opětovné použitelnosti záznamů při hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv.

Předložená zpráva přináší výsledky provedených úředních kontrol v roce 2020. Při kontrolách byly úředně odebírány vzorky na sledování výskytu reziduí léčivých přípravků a jiných látek v živých hospodářských zvířatech určených k produkci potravin a následně i v jejich produktech. V odebraných vzorcích byly sledovány zbytky sloučenin – rezidua. Jedná se o látky s farmakologickým účinkem nebo jejich metabolity, jakož i rezidua jiných látek přecházející do živočišných produktů, která mohou poškodit lidské zdraví.

Celá zpráva:

 

Zdroj: EFSA


Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021