Bezpečnost potravin

Rezidua pesticidů v zimním salátu

Vydáno: 16. 7. 2004
Autor:

Výsledky nejnovějšího monitorování reziduí pesticidů v zimním salátu, které bylo součástí dlouhodobého monitorovacího programu DEFRA, ukázaly, že obsah reziduí metylbromidu, která byla v minulých letech značným problémem, se výrazně snížil.

Britské ministerstvo pro životní prostředí, výživu a rozvoj venkova (DEFRA) zveřejnilo výsledky monitorování reziduí pesticidů v zimním salátu, které bylo součástí dlouhodobého monitorovacího programu DEFRA, zaměřeného na vyřešení problémů reziduí nedovolených pesticidů v této plodině. Z výsledků šetření vyplynulo, že obsah reziduí metylbromidu, která byla v minulých letech značným problémem, se výrazně snížil, nicméně 14 vzorků (8,7 %) obsahovalo rezidua pesticidů v množství převyšujícím příslušné směrnice, přičemž ale tato koncentrace, která byla stanovena s ohledem na správnou zemědělskou praxi, nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Devět vzorků (5,6 %) obsahovalo relativně nízké množství reziduí dalších nepovolených pesticidů, které ale rovněž nepředstavovalo pro spotřebitele žádné zdravotní riziko. Více informací na adrese   http://www.foodsafetytoday.com