Bezpečnost potravin

Rezidua pesticidů v celozrnném chlebu

Vydáno: 29. 7. 2005
Autor:

Celozrnný chléb obsahuje podle nedávno zveřejněných výsledků výzkumu britského Výboru pro rezidua pesticidů mnohem více reziduí pesticidů než jiné druhy chleba, ovšem ani toto množství není považováno za nebezpečné pro lidské zdraví.

Celozrnný chléb obsahuje podle nedávno zveřejněných výsledků výzkumu britského Výboru pro rezidua pesticidů (PRC) mnohem více reziduí pesticidů než jiné druhy chleba, ovšem ani toto množství není považováno za nebezpečné pro lidské zdraví. V rámci výzkumu byla  rezidua pesticidů detektována v 53 ze 72 testovaných běžných druhů chleba zahrnujících bílý chléb (37 vzorků), celozrnný chléb (26) a jiné (9) druhy chleba. Podle vyjádření PRC (nezávislý poradní orgán vlády), PSD (Ředitelství pro bezpečnost pesticidů) a FSA (Úřad pro bezpečnost potravin) nepřekročilo množství žádného rezidua pesticidu maximální povolenou hranici (MRL). Výzkum prokázal, že převážná většina britských potravin je reziduí pesticidů zcela prosta nebo je obsahuje v množství, které je v souladu s příslušnými směrnicemi. Některé nátlakové skupiny ale argumentují tím, že spotřebitel má právo dostávat potraviny nekontaminované vůbec. MRL podle PAN (Pesticide Action Network) není limit bezpečnosti a vzhledem ke zdraví je irelevantní. Podle tohoto zdroje nejsou dlouhodobé účinky různých směsí reziduí pesticidů na zdraví dosud dostatečně prozkoumány, přičemž jsou významné zejména pro nenarozené děti a batolata. Nejnovější výsledky PRC jsou součástí každoročního programu monitorování potravin a nápojů (2,2 mil.£) v období červenec–prosinec 2004. V testovaném chlebu byly detektovány následující pesticidy – chlormequat (rostlinný růstový regulátor, používaný pro různé plodiny včetně cereálií), glyfosfát (používaný jako desikant na sklizené obilí), malathion (insekticid) a pirimifosmetyl (insekticid používaný v obilních skladech). Jeden vzorek celozrnného chleba obsahoval tři rezidua, zatímco 13 dalších vzorků (10 vzorků celozrnných chlebů, 2 bílé a jeden z „ostatních“) obsahovala rezidua dvě. Dva vzorky testovaného organického chleba neobsahovaly rezidua žádná. Z testovaných 37 vzorků „speciálních chlebů“  (bagely, briošky, ciabatta, naan, pitta, žitný  a „soda“ chléb) obsahovalo rezidua pesticidů 21 vzorků. Národní asociace britských a irských mlynářů (NABIM) nezávisle monitorovala rezidua pesticidů v pšenici v předchozích patnácti letech a podle jejích výsledků nebyla hranice MRL u pšenice v posledních deseti letech nikdy překročena. V případě, že v dřívější době hladina reziduí překročila MRL, byla dodávka pšenice stažena z trhu.
http://www.bakeryandsnacks.com/news/ng.asp?n=61021&m=2BAS705&c=bfjnuvkxilecmxbb