Bezpečnost potravin

Rezidua nicarbazinu v drůbežích produktech

Vydáno: 12. 3. 2003
Autor:

Hledání příčin kontaminace drůbežích jater a slepičích vajec nicarbazinem ve Velké Británii.

Nicarbazin je antikokcidiální aditivum, které se přidává do živočišných krmiv určených především pro výkrm drůbeže. Uvedený lék obsahuje dvě ekvimolární složky: 4,6-dimetyl-2-hydroxypyrimidin (DHP) a 4,4’-dinitrocarbanilid (DNC). Ve Velké Británii lze nicarbazin používat při výkrmu broilerů do stáří 28 dnů, přičemž v krmivu smí být obsažen v množství 100–125 mg/kg. Následně se doporučuje vysadit na 14 dví. Uvedený preparát není povolen při výkrmu nosnic. V rámci EU není pro nicarbazin stanovena hodnota MRL (maximum residua limit). Komise Codex Alimentarius prostřednictvím JECFA vyhodnocovala údaje o odstraňování nicarbazinu z těla a stanovila hodnotu MRL pro tuto látku ve výši 200 µg v jednom kilogramu drůbežích jater. Markerem rezidua je DNC. JECFA nestanovila MRL u vajec.
Ve Velké Británii stanovil VMD (Veterinary Medicine Directorate, Úřad pro veterinární medicinu) na základě dostupných toxikologických údajů tzv. diferenciální akční limit (DAL) 100 µg.kg-1 pro tuto komoditu. O koncentracích pod touto hodnotou se předpokládá, že nepředstavují pro spotřebitele toxikologické riziko a dále se vyšetřují pouze případy překročení DAL.
Podle legislativy EU musí každý členský stát od r. 1999 monitorovat rezidua v drůbežím mase a vejcích. Ve Velké Británii byla běžně zjištěna rezidua nicarbazinu   jak v drůbežích játrech, tak vejcích, a to v koncentracích překračujících MRL stanovenou JECFA a DAL stanovenou VMD. Ve Velké Británii vyšetřovaly příčiny výskytu kontaminace drůbežích jater a slepičích vajec, přičemž se zjistilo, že elektrostatická povaha nicarbazinu je faktorem, který vede ke kontaminaci krmiva (pro výrobu krmných směsí se často používá jedna výrobní linka, výroby krmných směsí s obsahem nicarbazinu a bez jeho přídavku se střídají) a dále se zjistilo, že již nízká úroveň kontaminace krmiva je příčinou překročení reziduí nicarbazinu ve vejcích i játrech broilerů.

Food Additives and Contaminants, 20, 2003, č. 2, s. 136–140