Bezpečnost potravin

Revize doporučení týkajících se vitaminu A

Vydáno: 19. 1. 2005
Autor:

Britský Vědecký poradní výbor pro otázky výživy doporučuje některým populačním skupinám (postmenopauzální či těhotné ženy a starší lidé) omezit příjem vitaminu A a konzumaci jater.

Britský Vědecký poradní výbor pro otázky výživy (SACN) pozměnil svá doporučení týkající se vitaminu A poté, co se ukázalo, že konzumace příliš vysokých dávek tohoto vitaminu může zvyšovat riziko zlomenin kostí. Nejrizikovější skupinou jsou postmenopauzální ženy a starší lidé, kteří by neměli přijímat více než 1,5 mg vitaminu A denně. Konzumace potravin s vysokým obsahem vitaminu A by se neměla kombinovat s užíváním suplementů vitaminu A a játra by se na jídelníčku neměla objevovat častěji než jednou týdně. Nový návrh doporučení potvrzuje stávající rady pro těhotné ženy – a to, že by se měly vyhýbat potravním doplňkům obsahujícím vitamin A a konzumaci jater a játrových produktů. Podle dosavadních závěrů SACN neexistují v současné době natolik přesvědčující důkazy o vztahu mezi vitaminem A a zdravotním stavem  kostí, aby bylo nezbytné měnit doporučení pro všechny spotřebitele, ovšem u některých populačních skupin by bylo vhodné příjem vitaminu A omezit.Více informací na adrese   nebo zde

http://www.foodsafetytoday.com