Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Rekordní počet varovných hlášení v systému RASFF do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Aktuality > Aktuality

Rekordní počet varovných hlášení v systému RASFF

Vydáno: 4.11.2011
Tisk článku
Autor: Ing. D. Nehasilová
Výroční zpráva RASFF za rok 2010 potvrzuje význam Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva Evropské unie.
Systém Evropské unie sloužící k rychlé výměně informací o rizicích vzniklých v souvislosti s potravinami a krmivy (RASFF) – je nezbytným nástrojem zejména v nouzových situacích. Svůj význam potvrdil podle aktuálně zveřejněné výroční zprávy i v loňském roce. V systému RASFF je zapojeno všech 27 členských zemí EU, EFSA, ESA, Lichtenštejnsko, Norsko, Island a Švýcarsko.
 
Ve výroční zprávě RASFF se uvádí, že v loňském roce došlo ke zvýšení počtu hlášení na rekordních 8582 (v roce 2009 to bylo o 8 % méně). Nárůst počtu hlášení již třetí rok v řadě jde především na vrub vyššího počtu zásilek odmítnutých na hranicích EU díky zpřísnění hraničních kontrol potravin neživočišného původu na základě Nařízení (ES) č. 669/2009. 576 varovných hlášení dokládá závažnost rizik, která vznikla v souvislosti s potravinami a krmivy již přítomnými na komunitárním trhu. Jak ukázala před nedávnem EHEC krize, musejí být potřebné informace rozšířeny velmi rychle, aby mohly příslušné úřady zajistit stažení nebezpečných výrobků z trhu v nejkratším možném čase. Systém RASFF má ještě rezervy k dalšímu vylepšení.
 
V roce 2010 se téměř každé druhé varovné hlášení týkalo krmiv, potravin nebo materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami, které byly zadrženy na hranicích s EU z důvodu potenciálního ohrožení bezpečnosti potravin. Při detekci takového produktu je postižená země informována nejčastěji prostřednictvím online okna RASFF, aby se již tento problém neopakoval. Při závažných přetrvávajících problémech vyzývá Komise úřady příslušné třetí země písemně, aby zjednala nápravu, např. výrobní společnost vyškrtla ze seznamu podniků disponujících povolením vyvážet příslušné komodity, zpřísnitlakontroly nebo zakázala vývoz.
 
Podle výroční zprávy RASFF bylo v roce 2010 celkem vydáno 576 varovných hlášení, 1168 informačních zpráv a 1552 odmítnutí zásilek na hranicích. Varovná hlášení se zasílají v případě, kdy se již potraviny nebo krmiva, která představují vážné riziko z hlediska bezpečnosti potravin, dostala na komunitární trh a je nutné přijmout neprodleně opatření.
 
V roce 2010 se dvě třetiny varovných hlášení týkaly výrobků s původem v EU a většina problémů byla zjištěna v průběhu kontrol na trhu. Nejčastějšími riziky byla přítomnost patogenních mikroorganismů, těžkých kovů, alergenů a mykotoxinů ve výrobcích.
 
Informační hlášení se zasílají v případě, kdy je identifikováno riziko, ale není nutné okamžité jednání ostatních členských států buď proto, že výrobek ještě nebo už není na našem trhu nebo protože představuje jen minimální riziko. Přibližně jedna polovina těchto informačních hlášení (52 %) se týkala výrobků ze třetích zemí. K nejčastějším rizikům v informačních hlášeních patřila přítomnost patogenních mikroorganismů, reziduí pesticidů, těžkých kovů a porušení předpisů týkajících se přídatných látek.
 
Důvodem odmítnutí více než třetiny výrobků na hranicích (34 %) byla vysoká koncentrace mykotoxinů. Zboží bylo buď zasláno zpět, nebo zlikvidováno. Druhým nejčastějším důvodem pro odmítnutí zásilky byl obsah pesticidů převyšující přípustnou mez.
 
Bericht bestätigt wachsende Bedeutung des EU-Schnellwarnsystems für Lebens- und Futtermittel
[2011-11-02], www.animal-health-online.de
Neuer Rekord bei EU-Warnmeldungen für Lebens- und Futtermittel
[2011-11-03], www.topagrar.com
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021