Bezpečnost potravin

Rekontaminace jako zdroj patogenů ve zpracovaných potravinách

Vydáno: 13. 5. 2004
Autor:

Podle WHO je téměř 25 % případů výskytu onemocnění z potravin zapříčiněno rekontaminací vyrobených potravin. Problematice rekontaminace se věnuje úkolová skupina pro analýzu mikrobiálních rizik pracující v rámci Mezinárodního institutu pro vědy o životě (ILSI).

Podle průzkumu provedeného WHO (1995) v Evropě se ukazuje, že by téměř 25 % případů výskytu onemocnění z potravin mohlo být zapříčiněno rekontaminací potravin. Nejdůležitější faktory, které přispívají k tomu, že jsou v hotových potravinách (prepared foods) přítomny patogeny, jsou:
* nedostatečná hygiena: 1,6 %,
* křížová kontaminace: 3,6 %,
* zpracování nebo skladování v neodpovídajících prostorech: 4,2 %,
* kontaminované zařízení: 5,7 %,
* kontaminace prostřednictvím personálu: 9,2 %.

V rámci evropské pobočky ILSI (ILSI Europe, International Life Sciences Institute) pracuje úkolová skupina pro analýzu mikrobiologického rizika (Risk Analysis in Microbiology Task Force, viz Příloha 1). Cílem této skupiny je podílet se na vytváření koncepčního rámce, postupů a odsouhlasené terminologie pro analýzu mikrobiologického rizika a dále informovat o prostředcích pro management rizika v systémech výroby potravin. Při provádění analýzy mikrobiologického rizika se uvedená skupina rovněž zabývá problematikou rekontaminace potravin (výskytem a závažností). Uvedená úkolová skupina vytvořila (1999) stručnou monografii “Jednoduchý návod k pochopení a aplikaci koncepce HACCP”. Tato příručka je, na základě nejnovějších poznatků, průběžně aktualizována (viz Příloha 2).

V časopise International Journal of Food Microbiology, 91, 2004, č. 1, s. 1–11 je publikován přehledový článek na téma “Rekontaminace jako zdroj patogenů ve zpracovaných potravinách”. Uvedená práce vznikla za podpory ILSI Europe.

Příloha 1: Risk Analysis in Microbiology [pdf ; 42841 bytů]

Příloha 2: Validation and verification of HACCP [pdf ; 107111 bytů]