Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Rekapitulace onemocnění BSE do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Rekapitulace onemocnění BSE

Vydáno: 17.9.2012
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 14. září 2012.

Co to „bylo“ BéeSÉ?

Ani člověk nemusí být příliš starý, a už je pamětníkem, když ten čas dnes tak rychle běží. Kdo by to řekl, že to jsou již, nebo teprve?, tři roky, kdy byl u nás diagnostikován poslední případ bovinní spongiformní encefalopatie, neboli BSE

Šlo o nervové onemocnění skotu způsobené závadnými priony. Toto onemocnění vzniklo v sedmdesátých letech ve Velké Británii zmutováním nemoci ovcí, klusavky (scrapie), a to tak, že kravám dodávali do krmení nedokonale tepelně zpracovanou masokostní moučku, ve které byla i „zpracovaná“ těla ovcí uhynulých na klusavku.

Proto také byl vysloven zákaz zkrmování masokostních mouček, nejdříve skotu a posléze vůbec. A začalo se vyšetřovat, u nás od roku 2001. Do dnešních dnů byly vyšetřeny téměř dva miliony poraženého skotu (ale i uhynulých kusů), a na toto množství jsme u nás diagnostikovali 30 případů, přičemž poslední před třemi lety, v roce 2009 (4. května 2009 na Opavsku).

Zdá se, že by toto onemocnění skotu mohlo být zapomenuto, neboť všechna opatření, která byla přijata jak v rámci EU, tak samozřejmě i v ČR, byla účinná, nicméně se skot stále vyšetřuje, avšak od 1. 7. 2011 již starší - v celé EU s výjimkou Bulharska a Rumunska od 72 měsíců stáří v případě poraženého skotu a pokud jde o nutně poražené nebo uhynulé kusy, tak od 48 měsíců.

Z „kauzy BSE“ lze vyvodit poučení. V případě zdravotních rizik je třeba postupovat důsledně již od samého počátku, kdy jsou na místě rozhodnutí především odborná. V tomto ohledu se ukázal přístup Ministerstva zemědělství ČR a Státní veterinární správy jako realistický a účinný.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.

 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021