Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Regionální potravina v příštím roce podle upravené metodiky do kategorie

Informace pro spotřebitele > Informace pro spotřebitele
Podpora zdraví v regionech > Podpora zdraví v regionech

Regionální potravina v příštím roce podle upravené metodiky

Vydáno: 6.12.2010
Tisk článku
Tisková zpráva MZe ze dne 6.12.2010
Nová metodika pro udělování značky Regionální potravina navyšuje počet soutěžních kategorií, naopak zkracuje dobu, po kterou budou smět výrobci oceněné potraviny zdobit logem Regionální potraviny. Pevně se stanovil počet členů hodnotitelských komisí i zastoupení partnerských a spolupracujících organizací.
 „Nová metodika počítá s rozšířením stávajícího počtu šesti kategorií na devět. Především z toho důvodu, že v kategoriích mléčné produkty, pekařské a cukrářské výrobky a uzeniny a produkty z masa se letos přihlásil velký počet výrobků. Rozdělením kategorií více kvalitních regionálních specialit dostane šanci uspět v soutěži a spotřebitelé budou mít pestřejší výběr,“ vysvětluje ministr zemědělství Ivan Fuksa. Značka „Regionální potravina“ bude tedy udělována v těchto kategoriích: Masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas; Masné výrobky trvanlivé;  Sýry včetně tvarohu; Mléčné výrobky ostatní; Pekařské výrobky, včetně těstovin; Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek; Alkoholické a nealkoholické nápoje; Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě; Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.).
Zároveň metodika stanoví maximální počet členů komisí pro hodnocení žádosti o udělení značky „Regionální potravina“. Zastoupení v komisi je následující: dva členy nominuje Ministerstvo zemědělství ČR, po jednom Potravinářská komora ČR, Agrární komora ČR, příslušný krajský úřad, Státní veterinární správa ČR, Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Členy hodnotitelské komise jmenuje Ministerstvo zemědělství, přičemž komise bude mít maximálně 7 členů. Předsedou hodnotitelské komise bude zástupce Ministerstva zemědělství, který rovněž svolává jednání hodnotitelské komise. V neposlední řadě metodika zkracuje lhůtu pro užívání značky „Regionální potravina“ ze šesti na čtyři roky. Smyslem je hlavně umožnit malovýrobcům pružněji reagovat na poptávku a častěji obměňovat sortiment.
Úprava Metodiky pro udělování značky „Regionální potravina“ byla projednána a schválena pracovní skupinou, která se zabývá problematikou regionálních potravin. Tato skupina vznikla  letos v lednu a je složena ze zástupců Ministerstva zemědělství, Potravinářské komory ČR, Agrární komory ČR a Asociace soukromého zemědělství ČR. Jako v letošním, i v příštím roce se počítá na zajištění kampaně včetně krajských soutěží s 50 miliony korun. Platná metodika včetně příloh je doručována všem dotčeným elektronickou formou a je zveřejněna na portálu www.regionalnipotravina.cz.
Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/ministerstvo-zemedelstvi/tiskove-zpravy/x2010_regionalni-potravina-v-pristim-roce.html
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021