Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Referenční laboratoře EU: pracovní program 2011 do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Aktuality > Aktuality

Referenční laboratoře EU: pracovní program 2011

Vydáno: 2.6.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Přehled EURL pro biologická rizika a jejich program práce pro rok 2011.

V potravinách, zejména ve výrobcích živočišného původu, se vyskytují biologická rizika, např. bakterie, viry nebo priony. Pro veřejné zdraví představují vážná rizika např. Salmonella v drůbeži, Listeria monocytogenes v mléčných produktech, biotoxiny v mořských plodech, BSE u dobytka. Aby se účinně koordinovala detekce a monitoring některých biologických rizik, vytvořila Komise síť “národních referenčních laboratoří” koordinovanou “referenčními laboratořemi EU (EURL)”, které jsou v EU odpovědné za stanovení standardů pro testování, rutinní postupy a za spolehlivé metody testování.
EURL jsou ustanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv

a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. Toto nařízení bylo změněno nařízením Komise (ES) č. 776/2006. Podle rozhodnutí Rady 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti mohou tyto laboratoře získávat na plnění svých povinností finanční prostředky EU.

Pro oblast biologických rizik byly jmenovány tyto EURL:

1. Referenční laboratoř Společenství pro mléko a mléčné výrobky
2. Referenční laboratoře Společenství pro analýzu a testování zoonóz (Salmonella)
3. Referenční laboratoř Společenství pro monitorování mořských biotoxinů
4. Referenční laboratoř Společenství pro monitorování virové a bakteriální kontaminace mlžů
5. Referenční laboratoř Společenství pro přenosné spongiformní encefalopatie (TSE)
6. Referenční laboratoř Společenství pro Listeria monocytogenes
7. Referenční laboratoř Společenství pro koaguláza pozitivní stafylokoky, včetně Staphylococccus aureus
8. Referenční laboratoř pro Escherichia coli, včetně verotoxigenní E. coli (VTEC)
9. Referenční laboratoř pro Campylobacter
10. Referenční laboratoř pro parazity (zejména Trichinella, Echinococcus a Anisakis)
11. Referenční laboratoř pro antimikrobiální rezistenci
12. Referenční laboratoř pro živočišné bílkoviny v krmivech

Přehled EURL odpovědných za biologická rizika.

Evropská komise uveřejnila dne 1.6.2011 pracovní program EURL pro biologická rizika pro rok 2011 (viz příloha).

Příloha: Biological Risks: Work Programmes for EU Reference Laboratories for 2011 (pdf, 2,4 MB, 108 stran)

Zdroj: Evropská komise

Hodnocení referenčních laboratoří EU
Referenční laboratoře JRC
Národní referenční laboratoře pro aditiva do krmiv v EU

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021