Bezpečnost potravin

Reakce národních úřadů pro bezpečnost potravin na zprávu WHO/FAO o akrylamidu

Vydáno: 13. 3. 2005
Autor:

Health Canada je první institucí, která v reakci na zprávu WHO/FAO o akrylamidu věnuje pozornost doma připravovaným pokrmům. Vydala doporučení pro spotřebitele o skladování, zpracování a vaření brambor používaných k přípravě pomfritů a o přípravě toastového chleba tak, aby se minimalizovalo působení akrylamidu na konzumenta.

Národní úřady pro bezpečnost potravin z celého světa reagovaly na nedávno publikované doporučení Společného výboru pro potravinářská aditiva a kontaminanty (JEFCA) při WHO/FAO, týkající se akrylamidu v potravinách. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Irský Úřad pro bezpečnost potravin (FSAI) vydaly pouze prohlášení o závěrech a doporučeních JECFA, ovšem Health Canada ( federální úřad odpovědný za udržování a zlepšování zdraví kanadské populace) šel ještě dále a publikoval doporučení kanadským spotřebitelům, jak minimalizovat tvorbu akrylamidu v doma připravovaných pokrmech. Na zasedání v únoru letošního roku JECFA konstatoval, že přítomnost akrylamidu jako kontaminantu v některých potravinách může být významným zdravotním problémem, přestože údaje o limitech denní spotřeby po jednotlivé potraviny dosud chybějí. Výbor požaduje další výzkum způsobů snižování tvorby akrylamidu v potravinách s vysokou susceptibilitou a upozorňuje, že je nutné mít na zřeteli rovněž bezpečnost potravin a nutriční implikace změn postupů. Národní úřady pro bezpečnost potravin všeobecně souhlasí se závěry Výboru, ovšem Health Canada je první institucí, která věnuje pozornost doma připravovaným pokrmům a vydala doporučení pro spotřebitele o skladování, zpracování a vaření brambor používaných k přípravě pomfritů tak, aby se minimalizovalo působení akrylamidu na konzumenta. Rovněž jsou uváděny pokyny pro toastování chleba a dalších potravin.

Doporučení Health Canada je možno nalézt na internetové adrese, resp. na adrese
http://www.foodsafetytoday.com