Bezpečnost potravin

RASFF: výroční zpráva za rok 2003

Vydáno: 11. 3. 2004
Autor:

Výroční zpráva o fungování systému rychlého varování pro potraviny a krmiva za rok 2003. Počet informací vyměněných prostřednictvím RASFF stoupl z 3024 v roce 2002 na 4286 v roce 2003 (nárůst o 41,7 procenta). V roce 2003 bylo přijato celkem 454 varovných notifikací a 1856 informativních notifikací. Ve zprávě je statistika notifikací zpracována podle původu výrobků, výrobkových kategorií, zjištěného typu rizika a

Zpráva ve formě PDF souboru je k dispozici na adrese http://europa.eu.int/comm/food/food/rapidalert/report2003_en.pdf