Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek RASFF – přehled r. 2005 do kategorie

Hlášení v systému RASFF > Zdroje ICBP - Archiv> Hlášení v systému RASFF> Zdroje ICBP - Archiv

RASFF – přehled r. 2005

Vydáno: 15.4.2007
Tisk článku
Výroční zpráva RASFF uvádí statistiky, přehledy a podrobnosti o typech závad a o skupinách výrobků, které byly do systému rychlého varování nahlášeny.
Na internetových stránkách EU je k dispozici plné znění výroční zprávy RASFF, která na 40 stranách poskytuje podrobné informace a statistiky o hlášeních za rok 2005. (Zpráva za rok 2006 nebyla dosud zveřejněna).
Z celkového počtu 956 notifikací se 196 (20 %) týkalo ryb a mořských živočichů, 171 ( 18 %) masa a masných produktů, 109 (11 %) bylin a koření, 74 (8 %) ovoce a zeleniny a 58 (6 %) materiálů ve styku s potravinami.
Patogenní mikroorganismy byly příčinou notifikací v 581 případech, nejčastěji u živočišných produktů, ostatní mikroorganismy v 113 případech.
Kvůli nevyhovujícímu složení bylo do systému nahlášeno 342 výrobků, kvůli nedostatečným dokladům o kontrole 23 výrobků. Nevyhovující aditiva byla hlášena v 230 případech, cizí předměty v 76 případech, rezidua pesticidů v 72 případech, rezidua veterinárních přípravků v 167 případech, neoznačené nebo neoprávněné ozáření v 32 případech.
Kvalita potravin, 6, 2006, č. 3, s. 24-25
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021