Bezpečnost potravin

Rakovina dětí: výzkumný projekt EU zaměřený na expozici chemickým látkám

Vydáno: 16. 3. 2006
Autor:

Projekt 6. rámcového programu výzkumu a vývoje v EU podporovaný Evropskou komisí.

Celkem 25 subjektů z 16 zemí EU se podílí na projektu financovaném z prostředků Evropské komise, který se zabývá vyšetřováním, jak chemické látky obsažené v potravinách a v životním prostředí, kterým je vystavována těhotná žena, ovlivňují výskyt rakoviny a poruch imunity u dětí.

 

Počet případů rakoviny u dětí se během posledního desetiletí značně zvýšil a dosáhl ve světovém měřítku hodnot, které se uvádějí pro poruchy imunity u dětí (např. astma a ekzém). Z různých typů rakoviny se nejčastěji vyskytuje u dětí leukémie. Existují dvě možná vysvětlení pro uvedený nárůst případů rakoviny u dětí:

* došlo ke změně genů u člověka nebo

* došlo ke změnám v životním prostředí.

Podle odborníků je pravděpodobnou příčinou vliv životního prostředí. V rámci projektu se budou sledovat následující chemické látky: PAU (zpracované potraviny, znečištěné ovzduší, tabákový kouř), heterocyklické aminy (zpracované potraviny), nitrosaminy (potraviny, voda, tabákový kouř), akrylamid (zpracované potraviny), mykotoxiny (kontaminované potraviny), dioxiny (kontaminované potraviny, znečištěný vzduch), PCBs (kontaminované potraviny, znečištěný vzduch), etanol (alkohol).

Více informací o projektu zde.  

www.cordis.lu