Bezpečnost potravin

Rakousko: vládní nouzová pomoc zemědělcům postiženým povodněmi

Vydáno: 22. 8. 2002
Autor:

Rakousko: finanční podpora vlády zemědělcům a venkovu v zaplavených oblastech, zvýhodnění úvěrů

Svaz rakouských zemědělců přivítal mimořádné opatření vlády na pomoc zemědělcům, kteří byli poškozeni dramatickými záplavami a zdůraznil, že prostředky budou co nejrychleji rozděleny a přiděleny zvláště na obnovu znehodnocené infrastruktury ve venkovských oblastech. Balík vládní nouzové pomoci obnáší 140 mil. EUR na pokrytí úvěrů ve výši 1 mld. EUR. Nouzový fond zahrnuje dvě položky: a) spolková vláda a spolkové země poskytnou na zmírnění škod způsobených vodou až do l mil. EUR bezúročné úvěry, na které se bude vztahovat tříleté moratorium splácení; b) na zmírnění škod nad 1 mil. EUR bude ze státních prostředků uvolněno asi 400 mil. EUR úvěrů, u nichž bude platit moratorium splácení 2–5 roků.
Představitel zemědělců Fritz Grillitsch řekl, že nejenom zemědělství, ale celé venkovské prostředí bylo těžce postiženo náporem nepříznivého počasí. Zemědělská komora uvádí, že ztráty zemědělců mohou být sotva změřeny. První odhady zemědělských komor Dolních Rakous, Horních Rakous a Štýrska ukazují, že bylo zničeno několik desítek tisíc hektarů polních plodin a pastvin. Nejvíce byly poškozeny plochy kukuřice, cukrovky, zeleniny, brambor a alternativních plodin, jako je sója a slunečnice. Povodeň napáchala mimořádné škody na loukách, kde byla prakticky zničena třetí seč. Poškození úrody pozdního ovoce a vína závisí na tom, jak rychle opadne záplavová voda. Kromě uvedených škod došlo také k urychlení eroze, zabahnění a naplaveninám, což bude vyžadovat dlouhodobou rekultivaci. Těžce byly poškozeny také obytné domy, hospodářské budovy, stáje, zásoby krmiva, osiva a zemědělské stroje.
Agra Europe, 2002, č. 2016, s. N/2-3 (Jav)