Bezpečnost potravin

Rakouské směrnice pro zpětnou sledovatelnost

Vydáno: 14. 2. 2005
Autor:

Jako pomůcka pro splnění požadavků nařízení ES 178/2002 zpracovala rakouská pracovní skupina pro kodex několik směrnic: všeobecná, pro masozpracovatelné podniky, pro malé a střední živnostenské podniky, pro potravinářský obchod, pro volně ložené zboží a pro zemědělskou sféru.

V souvislosti s požadavkem nařízení ES č. 178/2002 jsou podniky vyrábějící a distribuující potraviny a krmiva povinny od 1. 1. 2005 zajistit takovou dosledovatelnost výrobků, aby bylo možno vždy určit příslušné dodavatele a odběratele výrobku. Jako pomůcku pro provozovatele podniků zpracovala rakouská pracovní skupina pro kodex všeobecnou směrnici (GZ 30.721/43-IV/B/10/04, zveřejněna v časopise Ernährung, 28, 2004, č. 5, s. 224) a na jejím základě byly rozpracovány následující odvětvové směrnice (GZ 75220/0001-IV/B/10/04):
– pro podniky zpracovávající maso,
– pro malé a střední podniky pohostinství, řemeslných živností a obchodu,
– pro potravinářský obchod,
– pro volně ložené zboží,
– pro zemědělskou sféru (primární produkce).
Struktura směrnic je u všech výše uvedených obdobná, jako v případě dále uvedené stuktury směrnice pro masozpracující podniky.
Směrnice pro masozpracující podniky
1. Všeobecné požadavky – podnikatel musí na požádání příslušného úřadu sdělit pro každou použitou surovinu (včetně zpracovávaných meziproduktů) její bezprostřední dodavatele a pro každý dodaný produkt (s výjimkou dodání poslednímu spotřebiteli) jeho bezprostředního odběratele.
2. Dokumentace
Požadavky na vstupní a výstupní dokumentaci
(v dodacím listu nebo vyúčtování) – označení suroviny, množství, datum dodávky, číselné označení dodávky, údaje o dodavateli.
Postup u vlastních vyráběných nebo zpracovávaných produktů
Postup určení bezprostředního dodavatele v případě konkrétního výrobku:
– určení okamžiku vyskladnění/prodeje,
– určení okamžiku výroby (např. podle min. doby trvanlivosti nebo označení šarže) – určení složek (podle receptury),
– určení příslušného časového úseku (podle doby setrvání příslušné suroviny v podniku se zjistí doba dodávky/nákupu příslušné suroviny),
– podle výše uvedených údajů a vstupní dokumentace dodavatelů určit bezprostředního dodavatele.
Postup určení odběratele výrobku, pokud jde o určitou surovinu
– určení dodávky/nákupu příslušné suroviny,
– určení výrobků, v nichž byla příslušná surovina použita (podle receptur),
– určení rozmezí doby výroby (např. podle doby setrvání příslušné suroviny v podniku),
– určení příslušného časového rozmezí – okamžik vyskladnění/prodeje se určí např. podle data minimální trvanlivosti nebo označení šarže,
– určení bezprostředního odběratele – podle výstupní dokumentace a zjištěného časového rozmezí
Postup určení bezprostředního dodavatele u zboží v obchodě
– určení okamžiku dodávky/prodeje,
– určení příslušného časového úseku podle doby setrvání zboží v podniku,
– určení bezprostředního dodavatele v příslušném časovém úseku podle vstupní dokumentace obchodu.

Ernährung, 28, 2004, č. 11, s. 472-480