Bezpečnost potravin

Rakouská směrnice k zajištění ochrany před přenosnými chorobami

Vydáno: 9. 5. 2004
Autor:

Směrnice je pomůckou vycházející z nařízení o hygieně potravin, která je určena osobám, které trpí chorobou přenosnou potravinami nebo jsou jejími potenciálními nositeli, a které profesionálně zacházejí s potravinami.

Rakouské Spolkové ministerstvo pro zdraví a ženy zveřejnilo pod č. GZ 31.950/23/IV/B/10/03 směrnici, která je praktickým návodem, jak zavést do praxe části VIII odst. 2 rakouského nařízení o hygieně potravin (BGBl. II, Nr. 31/1998), které zakazuje osobám, které trpí chorobou přenosnou potravinami nebo jsou jejími potenciálními nositeli, vykonávat práci v oblastech, kde se zachází s potravinami, i tam kde je sebemenší možnost, že by potravina mohla být přímo nebo nepřímo kontaminována patogenními mikroorganismy. Jedná se i o osoby, které mají infikované rány, kožní infekce, vředy nebo průjem.
Vydání směrnice bylo podpořeno stanoviskem Stálého hygienického výboru.
Podle této směrnice smějí výše uvedené činnosti vykonávat jen osoby, které byly ústně i písemně poučeny a poté průkazně potvrdily, že jim nejsou známy žádné skutečnosti ohledně výše uvedených překážek v práci. Poučení i písemné potvrzení se musí opakovat každoročně. Takové proškolení neznamená náhradu školení o hygieně.
Existuje-li předpoklad, že se u určité osoby takové překážky vyskytly, musí být lékařským osvědčením prokázáno, že tomu tak není nebo, že se již nevyskytují.
Pokud se vyskytnou takové překážky po začátku vstupu do příslušného zaměstnání, musí osoba tyto skutečnosti neodkladně sdělit svému nadřízenému, a ten je povinen učinit opatření, aby zabránil rozšiřování choroby.
Směrnice obsahuje přílohu, která se použije jako výše uvedené prohlášení, že se u příslušné osoby tyto překážky nevyskytují.
Další přílohou je ještě podrobnější vysvětlující text, v němž jsou uvedeny patogeny, kterých se problém týká: tyfus, paratyphus, cholera, shigellóza, salmonelóza, gastroenteritidy vyvolané dalšími původci (např. bakteriemi: stafylokoky, určitými koliformními bakteriemi, kampylobakterem, yersinií; a viry: Rota-, Adeno- Norwalk-), dále hepatitida A nebo E, tuberkulóza.
Ernährung, 28, 2004, č. 2, s. 74-76