Bezpečnost potravin

Pullulan PI-20: nové potravinářské aditivum

Vydáno: 16. 11. 2004
Autor:

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal stanovisko k nezávadnosti nového potravinářského aditiva: pullulanu PI-20, tj. sacharidu získávaného z kvasinek Aureobasidium pullulans.

Pullulan je polysacharid, který se vyrábí z kvasinek. V Japonsku se používá při výrobě potravin již více než 20 let, v USA se považuje za látku se statusem GRAS (obecně považovanou za nezávadnou).

Zdravotní nezávadností pullulanu PI-20 se v EU zabýval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) – vědecký panel pro potravinářská aditiva, aromatizující látky, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami (AFC).

Navrhované použití pullulanu PI-20 v EU je při výrobě skořápek kapslí a potahovaných tablet při výrobě doplňků stravy a dále jako matrice pro jedlé aromatizované fólie (osvěžovače dechu).

Toxikologické údaje o pullulanu jsou sice omezené, avšak ukazují, že pullulan má nízkou toxicitu. Dobrovolníci, na kterých se účinky pullulanu sledovaly, uváděli pouze pocit plnosti při konzumaci 10 g pullulanu denně a další mírné gastrointestinální symptomy při vyšších dávkách příjmu. Při největší předpokládané spotřebě, tj. konzumaci 12 tablet doplňků stavy a jednoho balíčku fólií pro osvěžení dechu by se zkonzumovalo asi 23 % tohoto množství.

Pro výrobu pullulanu PI-20 se používá kmen Aureobasidium pullulans. Podle EFSA by toto měl výrobce uvádět ve specifikaci výrobku.

Vzhledem k tomu, že pullulan je sacharid, který se špatně tráví a že jeho současné navrhované použití povede k příjmu nižšímu, že je množství, které způsobuje plnost žaludku, panel AFC došel k závěru, že očekáváné příjmy pullulanu by neměly představovat při navrhovaném použití žádné nebezpečí. Pokud by mělo dojít k vyššímu příjmu nebo okruh aplikací by se měl rozšířit, bude zapotřebí provést další zhodnocení nezávadnosti.

 

Příloha : Zhodnocení bezpečnosti pullulanu PI-20 [pdf ; 236387 bytů]

Food Design, 2004, č. 4, s. 11