Bezpečnost potravin

Publikace: Veterinární péče v českých zemích

Vydáno: 26. 6. 2012
Autor: Mgr. Jana Beránková

Publikace o historii a vývoji veterinárního oboru ve všech jeho odvětvích.

Státní veterinární správa ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou vydala publikaci „Veterinární péče v českých zemích“ od autorů Milana Havliše a Milana Maleny (2011). 

Kniha má srozumitelnou, nikoli úzce odbornou formou nahlédnout na události a osobnosti, které ovlivňovaly vývoj veterinární péče v mnoha jejich podobách od starověku až do moderní doby, zejména současnosti. Jedná se o reprezentativní, bohatě ilustrovanou publikaci. V téměř encyklopedickém obsahu knihy si každý odborník, ať již vědec, klinik či hygienik, najde mnoho historických zajímavostí ze svého oboru.
Pro odborníky z oboru zpracování masa by  měla být znalost kapitol o zdraví zvířat, zdravotní nezávadnosti produktů živočišného původu a veterinární ekologii téměř povinná. Jedná se totiž o výborně podaný základ pro tzv. správnou výrobní praxi.

Kniha vyšla k významnému jubileu – dvěstěpadesáti letům od založení první zvěrolékařské školy na světě – tedy k letošnímu mezinárodnímu světovému veterinárnímu roku. Milan Havliš a Milan Malena odvedli na publikaci vynikající práci.

ŘEZNICKO/UZENÁŘSKÉ noviny, XXI, 2012, č. 2, s.5