Bezpečnost potravin

Publikace o potravinové legislativě EU

Vydáno: 4. 9. 2006
Autor:

Publikace Food Safety Law in the EU z r. 2004 poskytuje globální pohled na začlenění potravinové legislativy do legislativního rámce EU a na zaměření společných pravidel EU.

Publikace o potravinové legislativě EU
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 50981 ; Vydáno : 4.9. 2006 – Zdroj: Agronavigátor ; Autor : Ing. Irena Suková
Publikace Food Safety Law in the EU z r. 2004 poskytuje globální pohled na začlenění potravinové legislativy do legislativního rámce EU a na zaměření společných pravidel EU.
Nakladatelství Wagenenigen Academic Publishers vydalo v r. 2004 publikaci Food Safety Law in the EU globálně informující o legislativě týkající se bezpečnosti potravin. Impulsem pro zpracování publikace v r. 2003 byly školící programy v 15 zemích EU i v kandidátských zemích. Přestože legislativa se stále mění, poskytuje publikace orientaci ve změti právních předpisů.
Členění publikace.
1.       Úvod – víceúrovňová potravinová legislativa
2.       Různé zaměření legislativy
3.       Evropská unie a potravinové právo
4.       Instituce Evropských společenství
5.       Zařazení potravinového práva do základní legislativy EU
6.       Potravinové právo: vývoj, krize a transformace
7.       Všeobecné potravinové právo – opatření zaměřená na průřezové problematiky
8.       Všeobecné potravinové právo – institucionální hlediska (EFSA, Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, RASFF apod.)
9.       Složení potravin (složky, aditiva, GMO, zakázané látky, kontaminanty, rezidua)
10.    Zacházení s potravinami (hygiena, HACCP, vysledovatelnost, stažení z trhu)
11.    Informovaný výběr – prezentace potravin (označování, seznamy složek, tvrzení)
12.    Prosazování legislativy
13.    Právo na intelektuální vlastnictví (patenty, značky, průmyslový design)
14.    Globalizace (WTO, CA, Dohoda o sanitárních a fytosanitárních opatřeních apod.)
15.    Závěr
Prvních pět kapitol se týká obecných legislativních informací včetně struktury orgánů EU, ostatní jsou zaměřeny konkrétněji na problematiku potravin. Jsou zdůrazněny pasáže, které se v obecné legislativě týkají potravin (např. v Smlouvě o Evropském společenství). V příloze A je uvedeno plné znění nařízení 178/2002, v příloze B změnové nařízení 1642/2003. Publikace je vybavena seznamem relevantních zkratek, seznamem adres webových stránek organizací EU, seznamem doporučené literatury a věcným rejstříkem.
 
Food Safety Law in the European Union, ed. Bernd ven der Meulen, Menno ven der Velde Wageningen Academic Publishers, 2004, 270 s.
(Publikace bude k dispozici v ÚZPK, Slezská 7)