Bezpečnost potravin

Publikace: Česká potravinová legislativa

Vydáno: 13. 8. 2003
Autor:

Seriálová publikace vydávaná v ÚZPI obsahující aktuální znění zákona o potravinách a zákona o víně a prováděcích vyhlášek.

Seriálová publikace (dosud vyšlo 11 částí) obsahující aktuální znění českých zákonů a vyhlášek týkajících se potravin. Znění, která pozbyla platnosti jsou nahrazována platnými. Podle rozsahu změn jsou nahrazovány buď celé texty nebo jen změněné části. Materiál je zpracován ve formě volných listů formátu A5, které se postupně zakládají do pořadače. Podrobnější informace získáte zde:
http://www.agronavigator.cz/default.asp?ids=0&ch=13&typ=1&val=16902
Cena 11 částí celkem 820,- Kč, s pořadačem 875,- Kč