Bezpečnost potravin

Public Health Risk Assessment

Vydáno: 17. 2. 2004
Autor:

Public health risk assessment for human exposure to chemicals / Kofi Asante-Duah.- 1. vyd.Dodrecht : Kluwer academic publishers, 2002. - 352 s., ISBN 1-4020-0920-8 Kniha je čtenářům Knihovny ÚZPI k dispozici pod signaturou D 90722/6

Čtenáři Knihovny ÚZPI mají nyní k dispozici zajímavou publikaci , která je zaměřena na metodiku  hodnocení rizik expozice chemických látek pro veřejné zdraví. Problematika expozice chemických látek a její vliv na zdraví lidí je v současnosti považována za závažné téma v celosvětovém měřítku. Účinné řízení sledování možných rizik a vyhodnocování výsledků je věcí veřejného zájmu a součástí zdravotní politiky států. Hodnocení rizik je významný nástroj, který lze obecně použít ke sběru, třídění a vyhodnocování vědecky podložených informací s cílem identifikovat nebezpečí, řešit aktuální problémy, stanovit priority a vytvořit základní rámec pro činnost kontrolních orgánů.
Nová kniha v Knihovně ÚZPI poskytuje komplexní pohled na problematiku hodnocení rizik z hlediska ohrožení veřejného zdraví.  
Více informací o knize, včetně obsahu publikace,  je uvedeno na domovské stránce vydavatele zde.
Publikace byla zakoupena v rámci projektu Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.