Bezpečnost potravin

Ptačí chřipka v ČR; aktuální informace k 23. 3. 2023

Vydáno: 23. 3. 2023
Autor: SVS

Aktuality Státní veterinární správy o vývoji nákazové situace a činnosti SVS v souvislosti s ptačí chřipkou v ČR.

23. 3. 2023
Nové ohnisko ptačí chřipky se nachází v malochovu drůbeže v obci Libomyšl na Berounsku ve Středočeském kraji. V chovu se původně nacházelo 17 kusů kura domácího a deset kusů dalších druhů drůbeže (kachen, hus a perliček). Chovatel nahlásil úhyn čtyř slepic a jednoho kohouta. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a poslali je do Státního veterinárního ústavu Praha na vyšetření, které následně potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N1. Na hospodářství byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Zbývající kusy drůbeže v chovu budou utraceny. Okolo ohniska budou vymezena uzavřená pásma a v nich vydána mimořádná veterinární opatření. Jedná se o devatenácté ohnisko ptačí chřipky v ČR v letošním roce.

3. 3. 2023
V malochovu drůbeže v obci Kunčina na Svitavsku v Pardubickém kraji bylo potvrzeno ohnisko ptačí chřipky. Jedná se o osmnácté letošní ohnisko této nákazy v ČR. V chovu se původně nacházelo 15 slepic, pět kachen a dva pávi. Chovatel nahlásil úhyn osmi slepic a obou pávů během tří dnů. Slepice navíc přestaly snášet a zbývající drůbež v chovu vykazovala příznaky nemoci. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a poslali je do Státního veterinárního ústavu Praha na vyšetření, které následně potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N1. Na hospodářství byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Zbývající kusy drůbeže v chovu byly utraceny. Okolo ohniska budou vymezena uzavřená pásma a v nich vydána mimořádná veterinární opatření.

2. 3. 2023
Státní veterinární správa (SVS) od 3. 3. 2023 ruší mimořádná veterinární opatření z poloviny loňského prosince zakazující chov drůbeže ve venkovních prostorech v souvislosti s šířením vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky). Důvodem ukončení opatření je zlepšení nákazové situace v ČR i zahraničí. Přesto SVS vyzývá chovatele, aby nadále dodržovali pravidla biologické bezpečnosti v chovech, zejména minimalizovali kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Podrobnosti v tiskové zprávě.

28. 2. 2023
V České republice bylo potvrzeno sedmnácté ohnisko ptačí chřipky v malochovu v Krušovicích na Rakovnicku ve Středočeském kraji. Chovatel oznámil krajské veterinární správě postupný úhyn 7 kusů drůbeže z celkového počtu 66 kusů (slepice, kachny, husy, krůty). Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a poslali je do Státního veterinárního ústavu Praha na vyšetření, které následně potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N1. Na stanovení patogenity se v současnosti čeká. Na hospodářství byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Zbývající kusy budou utraceny. Okolo ohniska byla vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření. Pásmo dozoru přesahuje do Ústeckého kraje.

23. 22023
Dvě uhynulé volavky bílé, které byly nalezeny na Novomlýnských nádržích poblíž obce Pasohlávky v okrese Brno-venkov, byly pozitivní na ptačí chřipku. Po nahlášení nálezu uhynulých volavek nařídili veterinární inspektoři vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Olomouc, které posléze potvrdilo ptačí chřipku H5. Při výskytu ptačí chřipky u volně žijících ptáků se nepřijímají žádná opatření, ani se nevymezují uzavřená pásma, tak jako je to v případě, když se nákaza dostane do chovů. Výskyt ptačí chřipky u uhynulých divokých ptáků potvrzuje stálou cirkulaci viru v jejich populaci.

20. 2. 2023
Šestnácté letošní ohnisko ptačí chřipky v České republice se nachází v malochovu drůbeže na okraji Prahy, ve čtvrti Benice. V hospodářství se celkem nacházelo 54 kusů drůbeže. Po nahlášení úhynu dvou kusů drůbeže odebrali veterinární inspektoři v chovu vzorky a poslali je do Státního veterinárního ústavu Praha na vyšetření, které následně potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N1. Na hospodářstvích byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Zbývající kusy drůbeže byly utraceny. Okolo ohniska budou vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření.

17. 2. 2023
Dvě nová ohniska ptačí chřipky (s pořadovým číslem 14 a 15) byla potvrzena ve dvou malochovech v obci Okrouhlice v Okrese Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina. Chovatelé oznámili krajské veterinární správě postupný úhyn drůbeže v obou malochovech. V prvním chovu uhynulo 6 kusů drůbeže z celkového počtu 11 a v druhém pak došlo k postupnému úhynu cca 60 slepic z celkového počtu 116. Veterinární inspektoři v chovech odebrali vzorky a poslali je do Státního veterinárního ústavu na vyšetření, které následně potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5. Na stanovení patogenity se v tuto chvíli čeká. Na hospodářstvích byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Zbývající kusy drůbeže byly dnes utraceny. Okolo ohnisek budou vymezena ochranná pásma (ta jsou pro obě ohniska identická) a v nich přijata mimořádná veterinární opatření.

7. 22023
U dvou uhynulých labutí nalezených na rybnících u obce Písek poblíž Chlumce nad Cidlinou v okrese Hradec Králové, byla potvrzena ptačí chřipka. Po nahlášení nálezu uhynulých labutí nařídili veterinární inspektoři vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha, který posléze potvrdil vysoce patogenní ptačí chřipku subtypu H5N1. Při výskytu ptačí chřipky u volně žijících ptáků se nepřijímají žádná opatření, ani se nevymezují uzavřená pásma, tak jako je to v případě, když se nákaza dostane do chovů. Nicméně výskyt ptačí chřipky u uhynulých divokých ptáků potvrzuje stálou cirkulaci viru v jejich populaci a přetrvávající riziko pro chovy drůbeže. Chovatelé drůbeže v celé ČR by proto měli nadále dodržovat platná veterinární opatření a obecně pravidla biologické bezpečnosti. Od začátku roku 2023 byla vysoce patogenní ptačí chřipka potvrzena u uhynulých volně žijícího ptáků v pěti různých lokalitách  (Královehradecký, 2x Středočeský a 2x Moravskoslezský kraj).
Chovaná drůbeže (zejména hrabavá) je na rozdíl od většiny druhů volně žijících ptáků vysoce vnímavá k této nákaze a dochází u ní často k náhlým úhynům. Oproti tomu u vodních volně žijících ptáků (kachny, husy) nákaza často proběhne bez příznaků, pták neuhyne a stává se zdrojem viru pro drůbež. Nákaza se do chovů drůbeže šíří zejména trusem infikovaných volně žijících ptáků kontaminovanou podestýlkou, krmivem či vodou.

31. 1. 2023
Letošní třinácté ohnisko ptačí chřipky subtypu H5N1 bylo dnes potvrzeno v malochovu v obci Souměř (součást městyse Stráž) na Tachovsku v Plzeňském kraji. Chovatel oznámil krajské veterinární správě postupný úhyn 5 kusů slepic z celkového počtu 18. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a poslali je do Státního veterinárního ústavu Praha na vyšetření, které následně potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N1. Na hospodářství byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Zbývající kusy budou dnes utraceny. Okolo ohniska budou vymezena ochranná pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření.

30. 1. 2023
V malochovu drůbeže ve vesnici Trpnouze (části obce Hranice) na Českobudějovicku v Jihočeském kraji bylo potvrzeno další ohnisko ptačí chřipky Jedná se o dvanácté letošní ohnisko ptačí chřipky v ČR. Chovatel v průběhu uplynulého víkendu nahlásil úhyn sedmi slepic a šesti perliček na svém hospodářství. V chovu se dále nachází 18 slepic a tři kachny (indičtí běžci). U některých slepic byly sledovány příznaky onemocnění. SVS v chovu odebrala vzorky a poslala je do Státního veterinárního ústavu Praha k vyšetření. To potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N1. Na hospodářství byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Zbývající drůbež v chovu bude v souladu s legislativou utracena. Kolem ohniska bylo vymezeno uzavřené pásmo a v něm přijata mimořádná veterinární opatření.

26. 1. 2023
Nové ohnisko ptačí chřipky s pořadovým číslem 11 se potvrdilo v komerčním chovu kachen v Lánech na Kladensku ve Středočeském kraji. Chovatel nahlásil krajské veterinární správě úhyn 103 kachen z celkového počtu 10 100 kusů. Veterinární inspektoři v chovu odebrali vzorky a poslali je do Státního veterinárního ústavu Praha na vyšetření, které posléze potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N1. Na stanovení patogenity se v současnosti čeká. Na hospodářství byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Veškerá drůbež v chovu bude v souladu s legislativou utracena. Kolem ohniska budou vymezena ochranná pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření.

19. 1. 2023
Bylo potvrzeno desáté letošní ohnisko ptačí chřipky v chovu drůbeže v České republice. Nachází se v komerčním chovu kachen domácích společnosti Perena v Dobřenicích v okrese Hradec Králové. V chovu se nachází cca 23 000 kachen. Chovatel ohlásil pokles snášky, proto provedli veterinární inspektoři v chovu šetření, odebrali vzorky a zaslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Vyšetření v chovu potvrdilo ptačí chřipku H5N1. Na hospodářství byla okamžitě přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Všechna drůbež v chovu bude v souladu s legislativou utracena. Okolo ohniska budou vymezena ochranná pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření.

17. 1. 2023
Letošní deváté ohnisko ptačí chřipky subtypu H5N1 se nalézá v malochovu v obci Židněves v okresu Mladá Boleslav ve Středočeském kraji. Chovatel oznámil krajské veterinární správě úhyn 4 kusů slepic z celkového počtu 6. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a poslali je do Státního veterinárního ústavu Praha na vyšetření, které posléze potvrdilo vysoce patogenní ptačí chřipku subtypu H5N1. Na hospodářství byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Zbývající kusy byly v souladu s legislativou utraceny. Okolo ohniska budou vymezena ochranná pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření.

13. 1. 2023
V České republice bylo potvrzeno osmé ohnisko ptačí chřipky v letošním roce. Nalézá se v komerčním chovu kachen společnosti Perena v obci Nouzov u Dymokur na Nymbursku ve Středočeském kraji. Na farmě se v současnosti nachází 1900 kusů kachen. V rámci monitoringu v ochranných pásmech se v tomto chovu odebrali vzorky (farma se nachází v ochranném pásmu ohniska v obci Kozojedy, Královéhradecký kraj) a odeslaly se na vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha, které následně potvrdilo v chovu ptačí chřipku H5N1. Na stanovení patogenity se v současné době čeká. Všechna drůbež bude v souladu s legislativou utracena. Okolo ohniska budou vymezena ochranná pásma a v nich vydána mimořádná veterinární opatření.

12. 1. 2023

Letošní sedmé ohnisko ptačí chřipky subtypu H5N1 bylo dnes potvrzeno v malochovu v obci Úlibice na Jičínsku v Královéhradeckém kraji. Chovatel oznámil krajské veterinární správě postupný úhyn 16 kusů slepic z celkového počtu 29. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a poslali je do Státního veterinárního ústavu Praha na vyšetření, které následně potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N1. Na hospodářství byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Zbývající kusy byly utraceny. Okolo ohniska budou vymezena ochranná pásma a v nich vydána (přijata) mimořádná veterinární opatření.

9. 1. 2023
V České republice bylo potvrzeno šesté letošní ohnisko ptačí chřipky, které se nalézá v malochovu slepic v Týnci u Dobronice na Mladoboleslavsku ve Středočeském kraji. Chovatel oznámil krajské veterinární správě úhyn dvou slepic ze šesti. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a poslali je do Státního veterinárního ústavu Praha na vyšetření, které následně potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N1. Zbývající drůbež byla utracena. Okolo ohniska budou vymezena ochranná pásma a v nich vydána mimořádná veterinární opatření.

5. 1. 2023
Letošní páté ohnisko ptačí chřipky subtypu H5N1 se nachází v malochovu v obci Kožlí u Myštic na Strakonicku v jihočeském kraji. Chovatel oznámil krajské veterinární správě úhyn 16 kusů různých druhů drůbeže z celkového počtu 32. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky a poslali je do Státního veterinárního ústavu Praha na vyšetření, to následně potvrdilo ptačí chřipku subtypu H5N1. Na hospodářství byla přijata opatření s cílem zamezit šíření nákazy. Zbývající kusy budou dnes utraceny. Okolo ohniska byla vymezena ochranná pásma a v nich vydána mimořádná veterinární opatření. Pásmo dozoru přesahuje do Středočeského kraje.

4. 1. 2023
Ve velkochovu nosnic v obci Brod nad Tichou na Tachovsku se ptačí chřipka rozšířila do dalších částí hospodářství, kde se objevily četné úhyny. Státní veterinární správa (SVS) proto rozhodla o utracení všech nosnic, kterých v chovu bylo cca 750 000. Jedná se o logisticky velmi náročnou akci, bude proto velmi důležitá spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému (IZS), chovatelem a asanačními podniky. V malochovu slepic na Zlínsku se objevilo další ohnisko ptačí chřipky, jedná se o čtvrté ohnisko od začátku roku. Více v tiskové zprávě.

3. 1. 2023

Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo výskyt ptačí chřipky subtypu H5N1 i v druhé polovině zasažené haly velkochovu nosnic v Brodu nad Tichou na Tachovsku. V ohnisku nákazy se tak nachází zhruba 220.000 nosnic. Budou v souladu s legislativou utraceny. Výsledky průběžně vyšetřované drůbeže ze zbývajících dvou hal jsou zatím negativní. Kolem ohniska byla v souladu s legislativou vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření.

30. 12. 2022
Ve velkochovu nosnic společnosti Česká drůbež s. r. o v obci Brod nad Tichou na Tachovsku v Plzeňském kraji byla dnes vyšetřením ve Státním veterinárním ústavu Praha potvrzena ptačí chřipka subtypu H5N1. V současné době se čeká na stanovení patogenity viru. Ve třech halách se zde nachází cca 750.000 kusů nosnic. Důvodem k odebrání vzorků a zahájení šetření ze strany veterinárních inspektorů byla skutečnost, že chovatel ve spolupráci se soukromým veterinárním lékařem nahlásil náhlý zvýšený úhyn drůbeže v jedné ze tří hal. V chovu byla ihned přijata předběžná opatření k zamezení šíření nákazy. SVS se ve spolupráci s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému se připravuje k utrácení drůbeže v chovu. Kolem ohniska budou v souladu s legislativou vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření.

29. 12. 2022
Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha dnes potvrdilo výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky H5N1 v malochovu kura domácího v obci Kunčice pod Ondřejníkem v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. V chovu se původně nacházelo devět slepic. Chovatel 23. 12. nahlásil náhlý úhyn šesti z nich, přeživší kusy vykazovali klinické příznaky. Veterinární inspektoři na místě uskutečnili šetření, nařídili předběžná opatření a odeslali vzorky k vyšetření. Zbývající tři kusy byly v průběhu vánočních svátků v souladu s legislativou utraceny. Okolo ohniska budou vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření. Jedná se o osmnácté ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky v ČR v letošním roce, od začátku prosince 2022 osmé.

16. 12. 2022
V obci Rovečné v okrese Žďár nad Sázavou na Vysočině bylo poztvrzeno sedmé ohnisko ptačí chřipky (podzimní vlna nákazy). Protože chovatel zaznamenal zvýšený úhyn drůbeže, které navíc vykazovaly příznaky onemocnění, nahlásil tuto skutečnost SVS. V chovu se původně nacházelo 15 slepic a 7 kachen, došlo k úhynu 13 slepic a dvou kachen. Veterinární inspektoři provedli v chovu šetření, odebrali vzorky a odeslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Ten potvrdil ptačí chřipku H5N1, na stanovení patogenity se v tuto chvíli čeká. Zbývající drůbež v chovu bude v souladu s legislativou utracena. Okolo ohniska budou vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření.

13. 12. 2022
Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od zítřejšího dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů. Více v tiskové zprávě.

Související odkazy

Zdroj: SVS