Bezpečnost potravin

Ptačí chřipka v ČR; aktuální informace k 18. 5. 2023

Vydáno: 29. 5. 2023
Autor: SVS

Aktuality k nákazové situaci 

18. 5. 2023 
SVS eviduje dva úhyny sokolů na vysoce patogenní ptačí chřipku. Virus této nákazy u uhynulých ptáků potvrdilo vyšetření ve Státním veterinární ústavu Praha. V prvním případě se jednalo o nález tří uhynulých mláďat sokola stěhovavého v hnízdící budce umístěné na komíně v areálu teplárny Chomutov v Ústeckém kraji. Druhý případ se týkal pěti uhynulých sokolů v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-Teplických skal v Královéhradeckém kraji. 

13. 5. 2023   
Nové ohnisko ptačí chřipky se nachází v chovu ptactva v Kladně – Švermově. Chovatel nahlásil úhyn devíti z celkem 28 kusů ptáků (slepice, krůty, perličky), zbývající drůbež v chovu byla  apatická. Veterinární inspektoři na místě odebrali vzorky, odeslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha a nařídili na místě předběžná opatření. Výsledek vyšetření potvrdil vysoce patogenní ptačí chřipku subtypu H5N1. Zbývající drůbež v chovu byla již utracena. Krajská veterinární správa poprvé v historii využije možnost danou čerstvou změnou evropské legislativy a nevymezí okolo ohniska uzavřená pásma a v nich nevyhlásí mimořádná veterinární opatření. Zasažený malochov totiž splňuje podmínky pro použití výjimky. Tou hlavní je skutečnost, že chovatel neuvádí drůbež ani její produkty na trh. Krajská veterinární správa bude však situaci v oblasti monitorovat. Místní chovatelé ptáků by měli dbát zvýšené obezřetnosti a dodržovat pravidla biologické bezpečnosti. Jedná se o 23. ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky v ČR v letošním roce.

4. 5. 2023
Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha potvrdilo vysoce patogenní ptačí chřipku subtypu H5N1 u uhynulých racků (cca 15 kusů) nalezených v blízkosti vodní plochy v areálu společnosti Mondi Štětí na Litoměřicku v Ústeckém kraji. Jedná se o letos již o 19. místo v ČR, kde byla nákaza potvrzena u uhynulých volně žijících ptáků, z toho 11. případ, kdy byla zjištěna u racků.

2. 5. 2023
Nové ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky se nachází v komerčním chovu krůt v Rychvaldu na Karvinsku v Moravskoslezském kraji. Chovatel nahlásil krajské veterinární správě úhyn cca 250 kusů krůt z celkového počtu 15 192 kusů, zbývající drůbež vykazovala příznaky nákazy. Veterinární inspektoři odebrali v chovu vzorky, odeslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha a nařídili na místě předběžná opatření. Výsledek vyšetření potvrdil vysoce patogenní ptačí chřipku subtypu H5N1. Zbývající drůbež v chovu bude ve středu utracena. Okolo ohniska budou vymezena uzavřená pásma a v nich vydána mimořádná veterinární opatření. Od začátku roku se v ČR objevilo 21 ohnisek ptačí chřipky. V blízkosti uvedeného chovu se nacházejí další dvě hospodářství s chovem krůt, ve kterých byla přijata předběžná veterinární opatření.

27. 4. 2023 
Vyšetření ve Státních veterinárních ústavech Olomouc a Jihlava potvrdilo ptačí chřipku u uhynulých racků chechtavých na dvou místech v Moravskoslezském kraji jednom v Pardubickém kraji. Nákaza byla potvrzena u uhynulých racků nalezených na rybníku Skučák u Rychvaldu na Karvinsku. Pozitivním výsledkem skončila také vyšetření uhynulých jedinců stejného ptačího druhu nalezených na Heřmanickém rybníce u Ostravy. Na ptačí chřipku uhynuli také racci nalezení na Bohumilečském rybníce na Pardubicku. Na rybníce se nacházely i další druhy vodních ptáků, zvýšený úhyn byl však zaznamenán pouze u racků. Jedná se o patnáctý, šestnáctý a sedmnáctý případ, kdy byla letos nákaza v Česku potvrzena u volně žijících ptáků, z toho osmý, devátý a desátý případ, kdy byla nemoc zjištěna u racků. Ptačí chřipka byla potvrzena také u uhynulé labutě na rybníku Velký Bílovec na Břeclavsku, jde o osmnáctý letošní případ nákazy u volně žijících ptáků v ČR.

19. 4. 2023
Státní veterinární ústav Olomouc aktuálně vyšetřil a potvrdil ptačí chřipku u cca 15 uhynulých racků chechtavých nalezených u Troubeckého jezera poblíž Tovačova v Olomouckém kraji. Jedná se v letošním roce o sedmý případ v ČR, kdy byla nákaza potvrzena u racků.

17. 4. 2023
Státní veterinární správa (SVS) zaznamenala úhyn osmi racků v zatopené pískovně u obce Dobřín na Litoměřicku, jehož příčinou byla ptačí chřipka. Virus vysoce patogenní ptačí chřipky H5N1 potvrdilo vyšetření ve Státním veterinární ústavu Praha. Vzhledem k tomu že se nákaza potvrdila u volně žijících ptáků, nepřijímají se mimořádná veterinární opatření, nicméně SVS informuje chovatele drůbeže v blízkém okolí o nutnosti dodržovat pravidla biologické bezpečnosti. Jedná se o letos již o 13. místo v ČR, kde byla nákaza potvrzena u uhynulých volně žijících ptáků, z toho šestý případ u racků.

13. 4. 2023 
Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha aktuálně potvrdilo vysoce patogenní ptačí chřipku subtypu H5N1 u tří uhynulých racků nalezených ornitology na rybníku v Bořeticích u Hustopečí v Jihomoravském kraji. Jedná se o letos již o 12. místo v ČR, kde byla nákaza potvrzena u uhynulých volně žijících ptáků, z toho pátý případ, kdy byla zjištěna u racků.

 
 

Související odkazy

Zdroj: SVS