Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ptačí chřipka – aktuální informace k 14. 4. 2022 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Ptačí chřipka – aktuální informace k 14. 4. 2022

Vydáno: 14.4.2022
Tisk článku
Autor: SVS
Aktuální informace SVS k současné situaci aviární influenzy v ČR

Aktuality k situaci ptačí chřipky

14. 4. 2022

V České republice se potvrdilo letos desáté ohnisko ptačí chřipky, které se nachází v malochovu nosnic v obci Plánice v okrese Klatovy v Plzeňském kraji. Chovatel nahlásil na krizovou linku Státní veterinární správy úhyn 7 nosnic z celkem 14 chovaných kusů; další nosnice vykazovaly klinické příznaky ptačí chřipky, jako je netečnost, poposedávání, svěšená křídla, přivírání očí, výtok z očí. Veterinární inspektoři provedli na místě kontrolu, a také odebrali vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Vyšetření následně potvrdilo, že se jedná o ptačí chřipku H5N1. Zbývající drůbež v chovu byla dnes v souladu s legislativou utracena. Okolo ohniska budou vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření. V současné době se čeká na stanovení patogenity viru.

10. 3. 2022

Letos deváté ohnisko ptačí chřipky v ČR se nachází v malochovu drůbeže v obci Přišimasy-Skřivany na Kolínsku ve Středočeském kraji. Nákaza v chovu byla zjištěna na základě kontroly a odběru vzorků ve vybraných chovech v ochranném pásmu kolem ohniska v nedalekých Masojedech. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu v Praze potvrdilo v chovu vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1. V chovu se nacházelo celkem 184 kusů drůbeže (hus, slepic, křepelek, krůt, kachen). Všechna drůbež byla v souladu s legislativou utracena. Byla vymezena uzavřená pásma, která se částečně překrývají s pásmy okolo ohniska v Masojedech, a v nich vyhlášená mimořádná veterinární opatření.

19. 2. 2022

Letos osmé ohnisko ptačí chřipky v ČR se nachází v malochovu drůbeže v obci Lišice v okrese Plzeň-jih. Jedná se o stejnou obec jako v případě šestého ohniska, o němž Státní veterinární správa (SVS) informovala 8. 2. 2022. Chovatel nahlásil na krizovou linku SVS úhyn jedné nosnice z celkem 18 chovaných kusů; další nosnice vykazovaly klinické příznaky ptačí chřipky, jako je netečnost, poposedávání, svěšená křídla, přivírání očí, výtok z očí. Veterinární inspektoři provedli na místě kontrolu, a také odebrali vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Vyšetření následně potvrdilo, že se jedná o ptačí chřipku H5N1. Zbývající drůbež v chovu byla v souladu s legislativou utracena. Vzhledem k tomu, že se jedná o stejné místo výskytu nákazy, bude platnost uzavřených pásem okolo ohniska a v nich přijatých mimořádných veterinárních opatření adekvátně prodloužena. V současné době se čeká na stanovení patogenity viru.

11. 2. 2022

V České republice se potvrdilo letošní sedmé ohnisko ptačí chřipky, které se nachází v malochovu drůbeže v obci Masojedy na Kolínsku ve Středočeském kraji. Chovatel nahlásil krajské veterinární správě úhyn 14 nosnic a jedné kachny z celkového počtu 40 nosnic a 5 kachen. Veterinární inspektoři provedli na místě kontrolu a byla přijata předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy mimo chov. V rámci kontroly byly také odebrány vzorky, které se odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Vyšetření posléze potvrdilo, že se jedná o ptačí chřipku H5N1. Zbývající drůbež v chovu byla dnes v souladu s legislativou utracena. Okolo ohniska budou vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření. V současné době se čeká na stanovení patogenity viru.

8. 2. 2022

Šesté letošní ohnisko ptačí chřipky v ČR se nachází v malochovu drůbeže v obci Lišice v okrese Plzeň-jih. Chovatelka nahlásila na krizovou linku SVS úhyn čtyř krůt ze čtyř a 14 nosnic z celkem 42 chovaných kusů. V chovu se kromě zmíněné drůbeže nacházelo ještě 10 kachen. Veterinární inspektoři provedli na místě kontrolu, byla přijata předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy mimo chov. Úřední veterinární lékaři také odebrali vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Vyšetření následně potvrdilo, že se jedná o vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1. Zbývající drůbež v chovu byla v souladu s legislativou utracena. Byla vymezena uzavřená pásma okolo ohniska a v nich přijata mimořádná veterinární opatření.

 

Související odkazy:Zdroj: SVS

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021