Bezpečnost potravin

Pšenice obohacená zinkem

Vydáno: 29. 10. 2010
Autor:

Nová odrůda pšenice s vyšším obsahem zinku by mohla předcházet nedostatku živin.

Obyvatelé vyspělejších zemí zpravidla mohou svou denní potřebu zinku pokrýt potravou. Ve vývojových zemích je však nedostatek zinku hojně rozšířen. Podle odhadů je postiženo přes 30 % světového obyvatelstva. Propočty světové zdravotnické organizace ukázaly, že deficit mikroelementů je druhým největším zdravotním rizikem.
V Mezinárodním centru pro výzkum pšenice a kukuřice (CIMMYT) se základnou v Mexiku byla nyní vyšlechtěna odrůda pšenice se zvýšeným obsahem zinku. Obohacení základních potravinových rostlin mikroelementy je často spojováno s tzv. zlatou rýží, která byla geneticky pozměněna tak, aby produkovala provitamin A. U pšenice obohacené zinkem se však jedná o odrůdu vytvořenou konvenčním šlechtěním.
První testy ukázaly, že konzumace pšenice navzdory rovněž vysokému obsahu fytátů skutečně vedla u osob podílejících se na výzkumu k vyššímu příjmu zinku. Již 300 g mouky mohlo pokrýt dvě třetiny denní potřeby zinku dospělé ženy.
DLG-Mitteilungen, 2010, č. 10, s. 8