Bezpečnost potravin

První případ klusavky v Sársku

Vydáno: 7. 7. 2008
Autor:

Ve spolkové zemi Sársko byl potvrzen výskyt prvního případu neurodegenerativního onemocnění scrapie u ovce.

Saarbrücken (aho) – Odborníci z Institutu Friedricha Löfflera, výzkumného ústavu veterinárního se sídlem na ostrově Riems potvrdili, že se skutečně jedná o scrapii. V této zemi je to první případ tohoto nebezpečného neurodegenerativního onemocnění u ovce.
V letošním roce se jedná již o šestý případ na německém území. Podle údajů ministerstva zdravotnictví byla postižena stará ovce, která byla díky špatnému zdravotnímu stavu poslána na porážku a následně byl z preventivních důvodů testován vzorek její mozkové tkáně na TSE.  
Experti odhalili ve vzorku tkáně přítomnost prionových proteinů typických pro TSE. Jedná se v tomto případě o tzv. „atypickou“ formu scrapie, která se vyskytuje pouze u jednotlivých zvířat, nemá infekční průběh a proto není nutné zlikvidovat celé stádo.
Ovce pocházela z 21hlavého stáda z okresu St. Wendel. Na základě platné vyhlášky EU podléhá postižený chov úřednímu dohledu po dobu následujících tří let, zesílenému TSE- monitoringu všech poražených a uhynulých zvířat, starších 18 měsíců. U ovcí bude provedeno genotypizování, s jehož pomocí by mělo být detekováno, které z testovaných zvířat prokazuje TSE rezistenci. Další postup bude spočívat v rozdělení zvířat ze stáda do tří kategorií na základě výsledků genotypizace: ovce, které budou využitelné k dalšímu chovu; ovce, které se budou smět porazit a ovce, které se budou muset porazit.          
Erster Scrapie-Fall bei einem Schaf im Saarland bestätigt. [cit. 2008-07-04],