Bezpečnost potravin

První dekáda geneticky modifikovaných plodin v USA

Vydáno: 13. 5. 2006
Autor:

Hodnotící zpráva Ministerstva zemědělství USA (USDA).

Uplynulo již deset let od doby, co se první generace geneticky modifikovaných (genetically engineered, GE) odrůd hlavních zemědělských plodin dostala na trh. Uvedené odrůdy se mezi farmáři v USA velmi rychle rozšířily. K rychlému přijetí GE kukuřice, sóji a bavlny přispělo:

– očekávání vyšší výtěžnosti,

– úspora času potřebného pro management,

– nižší náklady na pesticidy.

 

I přes prospěch, který GE plodiny přinášejí, existují stále obavy spotřebitelů, zvláště v Evropě, které brání jejich dalšímu rozšíření a to zejména z hlediska vlivu na životní prostředí.

 

Ministerstvo zemědělství USA (USDA) uveřejnilo zprávu, ve které hodnotí použití GE plodin schválených v USA během posledních deseti let (viz příloha).

 

Příloha : První dekáta GE plodin v USA [pdf ; 555729 bytů]

 

Více informací o GE plodinách je k dispozici na internetových stránkách USDA, jeho jednotce pro ekonomický výzkum (USDA–ERS).