Bezpečnost potravin

První certifikace původu i u zpracovaných vajec

Vydáno: 8. 3. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Zvýšení transparentnosti u původu zpracovaných vajec nabízí v Německu kontrolní systém KAT.

Bonn – Od letošního roku nabízí německá Společnost pro kontrolované alternativní chovy (Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen e.V., KAT) certifikaci pomocí kontrolní pečeti „Kontrolováno KAT“ (Kontrolliert durch KAT) také u zpracovaných vajec.
© Mühlhausen/landpixelNová pečeť „Původ vajec – kontrolováno KAT“ je určena pro potraviny, při jejichž výrobě prokazatelně nebyla použita vejce z klecových chovů. Tato pečeť, která se přímo vyznačuje na obaly jednotlivých výrobků nabízí spotřebitelům stejnou transparentnost a zpětnou dohledatelnost původu potraviny jako je tomu při přímém nákupu vajec.
Kontrolní systém KAT je založen na kontrole pohybu výrobních šarží (s pomocí databanky) v uzavřeném řetězci. Nabídka funguje jedině tehdy, pokud je celý výrobní proces od drůbežárny až po továrny na výrobu sušenek nebo těstovin zahrnut v jednom systému, protože jen tak je možné zaručit původ potravin v jednotlivých výrobních stupních. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat všechna kritéria KAT, mj. jsou předepsány i každoroční analýzy vajec na obsah dioxinu. Stejná pravidla certifikace KAT platí i pro vejce zahraniční provenience.
Na rozdíl od volného zboží, jehož původ je již možné díky vytisknutému číslu jednoznačně identifikovat, u zpracovaných vajec se jedná o dosud první takový průkaz původu. Tento počin bude vyvíjet stoupající tlak na německý zpracovatelský průmysl, aby také při výrobě potravin používal vejce pouze k ekologických, volných nebo podlahových chovů poté co obchodní sféra v zemi mezitím téměř úplně při prodeji konzumních vajec vytěsnila z regálů vejce od nosnic z klecových chovů. Podmínkou pro účast v KAT systému se certifikace International Food Standard (IFS) nebo British Retail Consortium (BRC). (AgE)
Erster Herkunftsnachweis für verarbeitete Eier
[2011-03-03], www.agrarheute.com