Bezpečnost potravin

Průzkum názorů obyvatel EU na biotechnologie v zemědělství

Vydáno: 12. 4. 2003
Autor:

výsledky ankety mezi obyvateli EU o názorech na biotechnologie a geneticky upravené zemědělské produkty a potraviny; většina dotázaných je skeptická vůči využívání biotechnologií v zemědělství a potravinářství

Obyvatelé Evropské unie jsou nadále velmi skeptičtí pokud jde o uplatnění geneticky upravených zemědělských produktů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Eurobarometru na téma „Evropané a biotechnologie 2002“, které zadala Evropská komise. Průzkum probíhal v minulém roce ve formě dotazníku, na který odpovědělo v celé EU asi 16 500 osob. Většina zúčastněných se stavěla pozitivně k uplatnění biotechnologií v lékařství. Dotazovaní Evropané však měli výhrady proti zavádění biotechnologií ve výrobě zemědělských produktů a potravin. 44 % dotázaných se vyjádřilo, že biotechnologie zvyšuje kvalitu jejich života. Naproti tomu 17 % nepovažuje nové technologie za nějaké zlepšení. Nerozhodně na tuto otázku odpovědělo 25 % dotázaných. Nákup geneticky upravených potravin by podle Eurobarometru akceptovali obyvatelé EU většinou na základě hypotézy, že nové výrobky obsahují méně reziduí chemických ochranných prostředků než konvenční produkty. Za tohoto předpokladu by asi 40 % dotázaných přistoupilo na nákup geneticky modifikovaných potravin. Cenový faktor hraje naproti tomu  při rozhodování o nákupu takových potravin v podstatě nejmenší úlohu. Procentní rozložení  názorů při posuzování biotechnologie se v Evropské unii podle Komise EU proti roku 1999 v podstatě nezměnilo. U geneticky modifikovaných nepotravinářských plodin a rostlin  (Nutzpflanzen) byla podpora nových technologií pouze slabá. Těmto rostlinám se sice připisuje jen omezené využití; přesto však je dotazovaní považovali právě tak za rizikové, jako geneticky upravené potraviny. Ve Španělsku, Portugalsku, Irsku, Belgii, Velké Británii, Finsku, Německu a Nizozemsku byla veřejnost spíše ochotná akceptovat geneticky modifikované užitkové rostliny než ve Francii, Itálii, Dánsku, Rakousku a Lucembursku. Proti geneticky modifikovaným potravinám je jednoznačně většina obyvatel EU, protože je považují za méně hodnotné a „společensky nebezpečné“.

Agra Europe, 2003, č. 12, s. K/24-25