Bezpečnost potravin

Prováděcí vyhlášky k zákonu o vinohradnictví a vinařství

Vydáno: 13. 6. 2004
Autor:

K zákonu 321/2004 byly vydány vyhlášky 323/2004 Sb. a 324/2004 Sb., které ruší dosavadní prováděcí vyhlášky k zrušenému zákonu 115/1995. Vyhlášky nabývají účinnosti 28. 5. 2004.

Vyhláška 323/2004 Sb. (obsahuje 34 příloh)
Seznam odrůd pro výrobu jakostního vína stanovené oblasti  je uveden v příloze č. 1.
Vzor žádost o povolení nové výsadby resp. opětovné výsadby či převod práva na ni je uveden v příloze č. 2 až 4.
Stanovuje se způsob evidence odstranění vedlejších produktů (prodeje, destilace, likvidace ve vinici či jinak).
Seznam chorob a vad vína je uveden v příloze č. 5.
Smyslové požadavky na jakost produktů jsou uvedeny v přílohách č. 6 až 9.
Fyzikální a chemické požadavky na jakost vína jsou uvedeny v příloze č. 10.
Vzor oznámení o úpravě kyselosti nebo slazení je uveden v příloze č. 11 až 13.
Normy ztrát jsou stanoveny v § 7, přičemž základem je objem produktu po zkvašení před prvním stáčením.
Vzor žádosti o uznání soutěže nebo výstavy vín.
Některé doplňující údaje, které jsou povolené k uvádění na etiketách jsou uvedeny v § 9.
Seznam odrůd, z nichž (kromě odrůd pro výrobu jakostního vína stanovené oblasti) lze vyrábět zemské víno (české a moravské) je uveden v příloze č.15.
Vzor žádosti o povolení přiznávat označení vína originální certifikace je uveden v příloze č. 16.
Způsob odběru vzorků je popsán v § 12.
Vzory oznámení, žádostí a prohlášení zapisovaných do Registru vedeného ÚKZÚZ jsou uvedeny v přílohách 17 až 22.
Evidenční knihy se vedou buď v pevné vazbě nebo v elektronické podobě s průběžným číslováním a s použitím programu zajišťujícího nevratné provedení záznamu. Na žádost Inspekce musí být požadované části evidenční knihy vytištěny. Vzory pro evidenci jednotlivých požadovaných údajů jsou uvedeny v přílohách č. 23 až 33.
Vzor výkazu o produkci vína a o ploše vinic předávaný Vinařskému fondu je uveden v příloze č. 34.
Vyhláška ruší vyhlášku 298/2000 včetně změnových 228/2001 Sb., 402/2002 Sb.,158/2003 Sb. a 28/2004 Sb.
Vyhláška 324/2004 Sb.
Ve vinařské oblasti Morava jsou stanoveny podoblasti: mikulovská, slovácká, velkopavlovická a znojemská. V příloze jsou uvedeny vinařské obce s označením katastrálního území a viniční trati s označením mapových listů.
Nová vyhláška ruší vyhlášku 297/2000 Sb. včetně změnové 194/2002 Sb. a vyhlášku 299/2000 Sb.
Obě vyhlášky nabývají účinnosti 28. května 2004 současně se zákonem 321/2004 Sb.
Sbírka zákonů, 28. května 2004, č. 105